1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

 

Pojďte s námi vstoupit do příběhu. Prožívat a vnímat ho všemi smysly. Získávat nové zkušenosti i dovednosti, rozvíjet empatii, kreativní myšlení, posilovat spolupráci a pozitivní vztahy ve skupině.

Seminář je určen učitelům mateřských škol a 1. stupně ZŠ. Účastníci se seznámí s jednou z forem prožitkového vzdělávání. Pracovat budou metodami dramatické výchovy vhodnými pro děti předškolního a mladšího školního věku. Základem školení je práce s knihou, seminář tedy zasahuje i do oblasti rozvoje čtenářství a předčtenářské gramotnosti. Celý seminář je veden prakticky. Účastníci si vše zkusí sami na sobě, a zjistí tedy, jaké prožitky si z lekcí odnášejí děti.

Seminář se bude konat ve středu 5. června 2024 od 15:00 do 18:30 h v ZŠ Studentská (v budově na Masarykově nám. 244) v Mnichově Hradišti.

Pokud máte o seminář zájem, přihlaste se prosím ZDE.

 

Vzdělávání prožitkem_pozvánka

 

LEKTORKA:

Markéta Ditmarová, Dis.
Učitelka MŠ od roku 2010
Vystudovala jsem VOŠP v Litomyšli, obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Dovednosti potřebné pro práci s dětmi předškolního věku, stejně jako inspiraci, čerpám ze zkušeností nabytých z metodických workshopů a seminářů pro učitele, z realizace ukázkových hodin, ale především ze své každodenní práce s dětmi. Absolvovala jsem třísemestrální kurz Dramatické výchovy pro současnou školu pořádaný Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU, navazující dvousemestrální kurz Dramatická výchova v MŠ a v současné době studuji na katedře výchovné dramatiky DAMU bakalářský obor Dramatická výchova. Vedu dramatické kroužky pro děti z prvního stupně. Metody dramatické výchovy používám ve své praxi už řadu let. Již mnohokrát jsem se utvrdila v tom, že právě dramatická výchova může pedagogům pomoci s osobnostně sociálním rozvojem dětí. Dítě je skrze prožitek vedeno k poznávání vlastních pocitů a na základě této zkušenosti může později lépe chápat jednání a chování druhých. I když hlavním cílem dramatické výchovy v tomto věku dětí není divadelní představení, jsou samozřejmě současně prohlubovány dovednosti, které s divadlem souvisí.