1.7.2022 – 30.6.2023 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Předseda ŘV:

 • Ing. Jiří Plíhal (starosta Mnichova Hradiště; zástupce zřizovatelů škol, zástupce ORP)

 

Členové ŘV:

 • Mgr. Martina Kestnerová (hlavní manažerka projektu MAP II; zástupce realizátora projektu MAP)
 • Ing. Karel Hlávka (starosta Kněžmostu; zástupce zřizovatelů škol)
 • Michala Mydlářová (zastupitelka Kláštera Hradiště nad Jizerou; zástupce zřizovatelů škol)
 • Mgr. Kateřina Bubeníková (zřizovatelka MŠ Klubíčko Boseň; zástupce zřizovatelů škol)
 • Mgr. Eva Hajzlerová (ředitelka ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště; zástupce vedení škol a učitelů)
 • Mgr. Vladimír Čermák (ředitel ZŠ Studentská, Mnichovo Hradiště; zástupce vedení škol a učitelů)
 • Lenka Dutková (ředitelka MŠ Mnichovo Hradiště; zástupce vedení škol a učitelů)
 • Mgr. Veronika Biskupová (ředitelka ZŠ a MŠ Jivina; zástupce vedení škol a učitelů)
 • Mgr. Soňa Razáková (ředitelka ZŠ Švermova, Mnichovo Hradiště; zástupce vedení škol a učitelů)
 • Mgr. Jana Rašínová (ředitelka ZŠ a MŠ Klášter Hradiště nad Jizerou; zástupce vedení škol a učitelů)
 • Mgr. Terezie Nohýnková (učitelka 2. stupně ZŠ Studentská; zástupce učitelů)
 • Jiřina Reiterová (vychovatelka školní družiny ZŠ Sokolovská; zástupce ze školní družiny)
 • PhDr. Eva Ševců (ředitelka ZUŠ Mnichovo Hradiště; zástupce ze ZUŠ)
 • Hana Skramuská (vedoucí KDM Mnichovo Hradiště; zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání)
 • Lea Ďuráčová, DiS. (finanční manažerka projektu KAP II Středočeského kraje, zástupce Krajského akčního plánu)
 • Mgr. Iva Štrojsová (učitelka Gymnázia Mnichovo Hradiště; zástupce rodičů)
 • RNDr. Robert Rölc, Ph.D. (OPS pro Český ráj, projektový manažer IROP; zástupce MAS)
 • Šárka Bencová (starostka Bílé Hlíny, zástupce obcí, které nezřizují školu)
 • Ing. Václav Veselý (vedoucí finančního a školského odboru města Mnichovo Hradiště, zástupce ORP Mnichovo Hradiště)