1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Pocházím z Mnichova Hradiště. Po studiu na střední zdravotnické škole jsem pracovala na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi a následně v ordinaci MUDr. Švábové v Mnichově Hradišti. Kvůli studiu angličtiny jsem odjela do Anglie, kde jsem pracovala jako au pair a jako asistent pro vozíčkáře. V roce 2007 jsem odcestovala do rovníkové Afriky, kde jsem dva roky strávila prací na zdravotnických a vzdělávacích projektech. Mám tři děti, všechny navštěvují ZŠ a MŠ na Klášteře, kde bydlíme. Během rodičovské dovolené jsem pracovala pro MAP Mnichovohradišťsko, na projektech Centra pro rodinu Náruč, z. ú., a věnovala se výuce první pomoci. Práci pro projekt MAP vnímám jako smysluplnou a velmi mě baví. Vzdělávání je společně s tématy, jako je udržitelný rozvoj, občanská společnost a komunitní život, dlouhodobě oblastí mého zájmu.