1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Učebnic pro výuku češtiny jako druhého jazyka existuje velmi mnoho. V seznamu na webu Inkluzivní školy jsou uvedeny ty z nich, které se osvědčily a je možné je z různých důvodů doporučit. Pro snazší orientaci jsou do jednotlivých částí seznamu vybrány pouze nejzákladnější tituly, které si zároveň můžete rovnou stáhnout nebo které jsou běžně dostupné v knihkupectví. V rámci jednotlivých odkazů na této stránce se také dostanete k úplným seznamům učebnic a učebních materiálů (včetně metodik a českých učebnic a materiálů vhodných pro děti a žáky s OMJ):