1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Pro letošní léto je připraven několikadílný čtenářský klub. V průběhu letních měsíců budou zveřejňována jednotlivá čtenářská zastavení, která jsou tvořena formou pracovních listů využitelných pro rodiny i školní třídy. Čtení nás tematicky zavede na některá z míst v Mnichově Hradišti. Text básně, romány, povídky či další žánry souvisejí nějakým způsobem vždy s daným místem, které v nás má čtenářský zážitek ještě prohloubit či vyzvat k přemýšlení.
Cyklus začíná na kraji Mnichova Hradiště – v třešňové aleji vedoucí k Hoškovicím (poblíž parkoviště u kaple svaté Anny a kostela sv. Tří králů). Zde se začteme do básně Jana Skácela Kvetoucí alej.

Přejeme příjemné čtení.

Čtenářský klub_1_čtení v krajině_třešňová alej