1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Další příspěvek do MAPího on-line sborníku pracovních listů. Žáci/děti si procházku krajinou spojí s pověstí, která se váže k hradu Kost a k Vyskeři. Připomenou si či uvědomí existenci zajímavých míst v okolí, rozvíjí své čtenářské dovednosti na příkladu vhodného žánru – pověsti. Žáci/děti se vydají na procházku, kterou lze samozřejmě spojit i s dalšími
aktivitami, jež lze s ohledem na faunu, floru atd. v přírodě realizovat – např. poznávání stop zvěře, rozlišování korun stromů, jejich kůry, šišek, jednotlivých rostlin atd. – aktivity lze nalézt například na stránkách https://ucimesevenku.cz/. Doporučeno pro děti ve věku 8–14 let (varianta pro mladší a starší děti/žáky).

Hrad_Kost_prochazka_se_ctenim_8_az_14_let

Vysker_prochazka_se_ctenim_8_az_14_let