Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Děti i dospělí se nejvíce naučí od těch, kteří své znalosti a dovednosti chtějí a dokážou předávat. Využijte seznamu místních odborníků a pojďte se s dětmi dozvědět něco z oblasti geologie, ornitologie, poznat blíže liturgický rok, život na statku či včelaření atd.

Tým projektu MAP II Mnichovohradišťsko pro vás připravil seznam lidí, kteří dělají v rámci své profese či jako svého koníčka něco, co by bylo možné předat dětem/žákům, a tím je obohatit. Běžné vyučování má jistě v životě dítěte/žáka místo, ale není nad to vyzkoušet si věci naživo či se něco dozvědět od toho, kdo se nějakou činností dlouhodobě zabývá. 

Přehled nabízí jméno odborníka, témata, kterými se zabývá, i možnou formu spolupráce. Na vás je pak dotyčného kontaktovat a blíže si vše domluvit. S daným člověk se následně domluvíte na tom, zda se jedná o dobrovolnickou činnost, kterou poskytne zdarma, či je to placená nabídka. Učitel, vedoucí zájmového kroužku či rodič si pak též následně domluví termín, čas či další podmínky návštěvy, besedy apod. 

Pevně doufáme, že databáze pomůže k propojování odborníků se žáky. 


Petr Novák

téma: truhlářství

kontakt: tel.:+420 774 351 978

možnosti pro žáky: přednáška, beseda, návštěva v dílně, ukázka práce ve škole…


Mgr. Vojtěch Šťastný

témata: ornitologie, krajina, ekologie, mokřady, životní prostředí

kontakt: email: stastny.vojta@seznam.cz, tel.: +420 739 425 076

webové stránky: www.dumprirody.cz, www.sedmihorskemokrady.cz, www.toulkyrajem.cz, www.csopbukovina.cz

možnosti pro žáky: přednáška, beseda, exkurze, návštěva ve škole, zájmový kroužek…


Petra Pilbauerová

téma: rybářství

kontakt: email: petra.pilbauerova@ddm_mb.cz, tel.: +420 724 985 154

možnosti pro žáky: přednáška, beseda, exkurze, návštěva ve škole


Edita Řezáčová

téma: optometrie

kontakt: email: edita.rezacova@estante.cz, tel.: +420 732 274 703

webové stránky: www.optikaestante.cz

možnosti pro žáky: přednáška, beseda, exkurze, návštěva ve škole


Petr Tichý

téma: kovářská výroba

kontakt: email: tichyp@seznam.cz, tel.: +420 731 014 067

možnosti pro žáky: výklad o základech kovářské výroby s názornou ukázku výroby jednoduchých kovářských výrobků v kovárně SOU Hubálov


Stanislav Tutka

téma: mykologie

kontakt: email: stanislav.tudka@email.cz, tel.: +420 608 982 602

možnosti pro žáky: přednáška, beseda, exkurze, návštěva ve škole


Michala Mydlářová

témata: první pomoc, práce v rozvojové zemi (Zambie) www.zambie.estranky.cz

kontakt: email: michala.mydlarova@gmail.com, tel.: +420 790 366 530

možnosti pro žáky: přednáška, beseda, návštěva ve škole


Ing. Jan Štrojsa 

témata: včelařství, krajina a její vývoj

kontakt: email: stroja@seznam.cz

možnosti pro žáky: beseda, procházka krajinou


Mgr. Doubravka Fišerová 

témata: včelařství, biozemědělství, sadařství, chov krav

kontakt: email: doubravkazeskalan@tiscali.cz

webové stránky: www.arnostice.cz

možnosti pro žáky: návštěva ve dvoře Arnoštice, dále dle domluvy


Mgr. Iva Štrojsová

témata: žákovské projekty, komunitní projekty, práce s dokumentárním filmem, kritické myšlení (čtení a psaní), místně zakotvené učení, žákovská samospráva

kontakt: email: ifa.dobiasova@post.cz

možnosti pro žáky: možnost koordinace žákovských projektů, ukázka práce s žáky v rámci daných témat


RNDr. Dominik Rubáš

témata: terénní výuka (vlastivědné, zeměpisné a geologické vycházky)

kontakt: email: domrubi@seznam.cz

možnosti pro žáky: vlastivědné, zeměpisné a geologické vycházky


Bc. Pavel Rak

témata: 3D tisk – úvod to tématu, modelování v počítačových programech, tisk na 3D tiskárně

kontakt: email: spisalek@centrum.cz, tel.: +420 721 253 802

možnosti pro žáky: přednáška, beseda, celodenní workshop, ukázka modelování a 3D tisku ve škole či kroužku


Petr Mužák

témata: geologie, mineralogie, paleontologie, myslivost

kontakt: email: muzak@muzeumcl.cz

možnosti pro žáky: přednáška, návštěva ve škole, exkurze s možnostmi sběru fosilií, hornin a minerálů, exkurze s vytvářením pracovního listu, zoologické ukázky trofejí, škár, kůží a kožek včetně pobytových znaků zvěře


R.D. Mgr. Pavel Mach

témata: liturgický rok, víra, náboženství

kontakt: email: farnost.mnichovo.hradiste@dltm.cz, tel.: +420 736 148 567

možnosti pro žáky: přednáška, beseda, návštěva kostela a fary


Karel a Eva Urbanovi – Urbanglass s.r.o.

téma: ruční výroba skleněných figurek

kontakt: email: urbanglass@seznam.cz, tel.: +420 603 213 339, +420 326 789 368

webové stránky: www.urbanglass-figurky.cz, Facebook: www.facebook.com/Urbanglass-figurky-506222549474294/

možnosti pro žáky: návštěva sklářské dílny, možnost vyzkoušení práce skláře, beseda, prezentace ve škole, příp. ukázka práce ve škole, vše dle domluvy


Mgr. Eva Palcútová

témata: muzikoterapie a muzikoterapeutické pohádky

kontakt: email: slunicko.evca@seznam.cz, tel.: +420 777 591 961

možnosti pro žáky: návštěva ve škole, muzikoterapie relaxace, pohádka, koncert


Jaroslav Zadražil

témata: Proč je důležité vědět něco o tom, co jíme. Vaření historie a současnost. Potraviny výběr a úprava

kontakt: email: zadrazil_j@seznam.cz, tel.: +420 720 756 019

možnosti pro žáky: přednáška, beseda, konzultace


Bc. Miloslav Pernet

témata: bezpečnost a sebeobrana

kontakt: email: miloslavpernet@brante-se.cz, tel.: +420 604 473 594

webové stránky: www.brante-se.cz

možnosti pro žáky: přednáška, beseda, poradenství, seminář, kurz, kondiční příprava


Mgr. et Bc. Petr Novák

témata: genealogie (pátrání po předcích), příjmení na Mnichovohradišťsku, práce s pamětníky, tvorba rodinné kroniky

kontakt: email: petr-novak@post.cz, tel.: +420 724 700 656

webové stránky: www.rodokmenymh.cz

možnosti pro žáky: přednáška, beseda, rady začínajícím badatelům, možnost individuální návštěvy některé z pravidelných schůzek Mnichovohradišťského spolku genealogů