Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

– Budeme se setkávat, zlepšovat činnost žákovských parlamentů, sdílet zkušenosti;

– založíme nové žákovské parlamenty;

– naučíme žáky debatovat, aktivně se podílet na životě v obci;

– pro výuku budeme využívat „celou obec“ (místně zakotvené učení) – zmapujeme příležitosti pro výuku v terénu a vytvoříme sdílené učební materiály.

PS participace + MZU

Geostezka před ZŠ Studentská v Mnichově Hradišti

On-line sborník pracovních listů

Jak na debatování (nejen) v žákovských samosprávách


Vedoucí PS: Mgr. Iva Štrojsová (Dobiášová), ifa.dobiasova@post.cz


Termín 15. setkání PS:

7. 6. 2022, 14:00-20:00 h, Penzion U Mydlářů, Jiráskova 884, Mnichovo Hradiště

Program:

1) Evaluace a ukončení projektu MAP II Mnichovohradišťsko

2) Informace k projektu MAP III Mnichovohradišťsko a plány do budoucna

3) Volná diskuse a občerstvení

Záznam_závěrečné_setkání_PS_a_místních_lídrů_7.6.2022


Termín 14. setkání PS:

16. 3. 2022, 16:00-18:00 hodin, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště

Program:

 1. Přivítání
 2. Novinky v dané oblasti
 3. Shrnutí činnosti PS v MAP III
 4. Interpretace místní historie
 5. Další témata členů skupiny
 6. Termín další schůzky
 7. Rozloučení

Zaznam_PS_Participace_region_16.3.2022


Termín 13. setkání PS:

24. 11. 2021, 16:00-18:00 hodin

Program:

 1. Přivítání
 2. Novinky a zkušenosti: vzdělávání v době pandemie, regionální vzdělávání a participace žáků
 3. Strategie rozvoje škol v MH… – připomínkování dokumentu
 4. Další témata členů skupiny
 5. Bilancování činnosti PS pro regionální rozvoj a participaci žáků ve škole a v obci
 6. Termín schůzky v roce 2022, rozloučení

Záznam_PS_Participace_region_24.11.2021


Termín 12. setkání PS:

29. 9. 2021, 16:00-18:00 hodin, sraz před Volnočasovým centrem MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště (v případě nepříznivého počasí před halou Bios)

Program:

0. Přivítání
2. Pexeso
3. Proměny vzdělávání po covidu v souvislosti s PS
4. Náměty na akce do konce projektu MAP II
5. Proběhlé aktivity od začátku projektu MAP II a PS
6. Další témata členů
7. Rozloučení

Zaznam_PS_Participace_region_29.9.2021


Termín 11. setkání PS:

2. 6. 2021, 16:00-18:00 hodin, sraz před Volnočasovým centrem MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště

Program:
1. Přivítání
2. Učíme venku – sdílení z kurzu s nečleny PS, pozvánka ZDE
3. Pexeso
4. PL prusko-rakouská válka
5. Podpora debatování
6. Připravované akce: Mapotic, čtenářský klub…
7. Návrat do škol a proměny ŠVP (souvislost s touto PS)
8. Témata členů PS
9. Rozloučení

Záznam_PS Participace_region_2. 6. 2021


Termín 10. setkání PS:

24. 3. 2021, schůzka proběhne online formou

Program:

1. Přivítání
2. Geologický mapováček
3. Kurz Učení venku, možnosti učit venku v MH
4. Spolupráce s muzeem
5. Databáze odborníků
6. Otázky k mapě míst v MH
7. Regionální učebnice Semilsko
8. Připravované akce: debatování, čtenářský klub, výjezdy za příklady dobré praxe…
9. Aktuální zkušenosti s participací žáků
10. Témata členů PS
11. Rozloučení

Termín 9. setkání PS:

25. 11. 2020, schůzka proběhne emailovou formou

Záznam_PS Participace_region_9.12.2020


Termín 8. setkání PS:

23. 9. 2020, 16:00, před Volnočasovým centrem MH

Program:

1) přivítání;

2) ozvěny květnové e-mailové schůzky;

3) korona stav a místně zakotvené učení;

4) korona stav a participace žáků ve škole a v obci;

5) nabídka DVPP – Mělník;

6) on-line sborník;

7) mapa s tipy na místně zakotvené učení v MH;

8) databáze odborníků;

9) MAPí pexeso;

10) Geologický mapováček;

11) Předškolákův mapováček;

12) akce MAP;

13) žákovské projekty;

14) žákovské parlamenty;

15) spolupráce s muzeem;

16) novinky v MAPí knihovničce;

17) další témata členů PS;

18) termín dalšího setkání;

19) rozloučení.

Záznam_PS Participace_region_23.9.2020


Termín 7. setkání PS:

25. 4. 2020, 9:00, Volnočasové centrum MH, workshop Guerilla GardeningZRUŠENO, 7. setkání PS proběhlo emailovou formou; místo workshopu nabídnuto zájemcům o tuto tematiku video Ing. Barbory Kulichové

Program:

1) přivítání;

2) sborník;

3) tipy na místně zakotvené učení v MH;

4) genealogové v MH;

5) databáze odborníků;

6) MAPí pexeso;

7) akce MAP;

8) Guerilla Gardening;

9) žákovské projekty;

10) žákovské parlamenty;

11) spolupráce s muzeem;

12) inspirativní notýsky;

13) korona stav a místně zakotvené učení;

14) další témata členů PS;

15) termín dalšího setkání, rozloučení.

Záznam_PS Participace_region_28.5.2020


Termín 6. setkání PS:

26. 2. 2020, 16:00-18:00 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1) přivítání;
2) databáze odborníků;
3) MAPí pexeso;
4) Guerilla gardening;
5) geostezka;
6) spolupráce s muzeem;
7) knižní tipy;
8) práce s mapami – MZU v MH (témata, místa – rozpracování);
9) inspirativní notýsky – spolupráce s žáky;
10) připravované akce;
11) žákovské projekty – průběh;
12) další témata přítomných;
13) rozloučení.

Záznam_PS Participace_region_26.2.2020


Termín 5. setkání PS:

27. 11. 2019, 16:00-18:00 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1) přivítání,
2) sborník – pracovní listy,
3) místa pro MZU v MH,
4) proběhlé akce, připravované akce, připomínkování dokumentů,
5) databáze expertů,
6) spolupráce s knihovnou,
7) spolupráce s muzeem,
8) žákovské projekty,
9) setkání žákovských parlamentů,
10) simulace zastupitelstva,
11) demokratické principy na malotřídce a v MŠ,
12) další témata členů PS.

Záznam_PS Participace_region_27. 11.2019


Termín 4. setkání PS:

18. 9. 2019, 16:00-18:00 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1)  přivítání,
2)  sborník – pracovní listy,
3)  geostezka,
4)  proběhlé akce – školní zahrady, učení venku, místně zakotvené učení,
5)  databáze expertů,
6)  spolupráce s knihovnou,
7)  spolupráce s muzeem,
8)  žákovské projekty,
9)  setkání žákovských parlamentů,
10) simulace zastupitelstva,
11)  demokratické principy na malotřídce,
12) demokratické principy v MŠ,
13) další témata členů PS.
 

Termín 3. setkání PS:

Původní termín 3. setkání PS (15. května 2019) byl zrušen a nahrazen novým, a sice čtvrtkem 23. května 2019, na který členové PS připravili seminář Místně zakotvené učení a jeho přínos pro žáky. Interaktivní seminář se uskuteční od 14:00 hodin do 18:00 hodin ve Volnočasovém centru MH. Více informací ZDE.

______________________________________________________________

Termín 2. setkání PS:

20. 2. 2019, 16:00-18:00 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1) přivítání, administrativa (výkazy);
2) plán činností na rok 2019 a hrubý plán do konce projektu;
3) soupiska konkrétních návrhů pro realizaci (lektoři, témata…);
4) záznamový arch pro sborník on-line materiálů – finalizace;
5) příklad pro materiály do sborníku, regionální učebnice: diskuse nad ním, možnost tvorby, nastavení pravidel;
6) databáze externích odborníků – jak na ni;
7) demokratické prvky ve škole a v obci – participace dětí a žáků;
8) rozloučení.

Termín 1. setkání PS:

12. 12. 2018, 16:00-18:00 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1) výstupy z projektu za 3,5 roku;

2) rozdělení témat;

3) příspěvky a možnosti zapojení jednotlivých účastníků – návrhy;

4) záznamový arch pro on-line databázi;

5) práce prosinec 2018-březen 2019;

6) vykazování práce;

7) termín další společné schůzky – únor 2019.