Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

– Budeme se setkávat, zlepšovat činnost žákovských parlamentů, sdílet zkušenosti;

– založíme nové žákovské parlamenty;

– naučíme žáky debatovat, aktivně se podílet na životě v obci;

– pro výuku budeme využívat „celou obec“ (místně zakotvené učení) – zmapujeme příležitosti pro výuku v terénu a vytvoříme sdílené učební materiály.

PS participace + MZU


Vedoucí PS: Mgr. Iva Štrojsová (Dobiášová), ifa.dobiasova@post.cz


Termíny setkání PS v roce 2019:

25. 4. 2020, 9:00, Volnočasové centrum MH

23. 9. 2020, 16:00, Volnočasové centrum MH

25. 11. 2020, 16:00, Volnočasové centrum MH


Termín 6. setkání PS:

26. 2. 2020, 16:00-18:00 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1) přivítání;
2) databáze odborníků;
3) MAPí pexeso;
4) Guerilla gardening;
5) geostezka;
6) spolupráce s muzeem;
7) knižní tipy;
8) práce s mapami – MZU v MH (témata, místa – rozpracování);
9) inspirativní notýsky – spolupráce s žáky;
10) připravované akce;
11) žákovské projekty – průběh;
12) další témata přítomných;
13) rozloučení.

Záznam_PS Participace_region_26.2.2020


Termín 5. setkání PS:

27. 11. 2019, 16:00-18:00 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1) přivítání,
2) sborník – pracovní listy,
3) místa pro MZU v MH,
4) proběhlé akce, připravované akce, připomínkování dokumentů,
5) databáze expertů,
6) spolupráce s knihovnou,
7) spolupráce s muzeem,
8) žákovské projekty,
9) setkání žákovských parlamentů,
10) simulace zastupitelstva,
11) demokratické principy na malotřídce a v MŠ,
12) další témata členů PS.

Záznam_PS Participace_region_27. 11.2019


Termín 4. setkání PS:

18. 9. 2019, 16:00-18:00 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1)  přivítání,
2)  sborník – pracovní listy,
3)  geostezka,
4)  proběhlé akce – školní zahrady, učení venku, místně zakotvené učení,
5)  databáze expertů,
6)  spolupráce s knihovnou,
7)  spolupráce s muzeem,
8)  žákovské projekty,
9)  setkání žákovských parlamentů,
10) simulace zastupitelstva,
11)  demokratické principy na malotřídce,
12) demokratické principy v MŠ,
13) další témata členů PS.
 

Termín 3. setkání PS:

Původní termín 3. setkání PS (15. května 2019) byl zrušen a nahrazen novým, a sice čtvrtkem 23. května 2019, na který členové PS připravili seminář Místně zakotvené učení a jeho přínos pro žáky. Interaktivní seminář se uskuteční od 14:00 hodin do 18:00 hodin ve Volnočasovém centru MH. Více informací ZDE.

______________________________________________________________

Termín 2. setkání PS:

20. 2. 2019, 16:00-18:00 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1) přivítání, administrativa (výkazy);
2) plán činností na rok 2019 a hrubý plán do konce projektu;
3) soupiska konkrétních návrhů pro realizaci (lektoři, témata…);
4) záznamový arch pro sborník on-line materiálů – finalizace;
5) příklad pro materiály do sborníku, regionální učebnice: diskuse nad ním, možnost tvorby, nastavení pravidel;
6) databáze externích odborníků – jak na ni;
7) demokratické prvky ve škole a v obci – participace dětí a žáků;
8) rozloučení.

Termín 1. setkání PS:

12. 12. 2018, 16:00-18:00 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1) výstupy z projektu za 3,5 roku;

2) rozdělení témat;

3) příspěvky a možnosti zapojení jednotlivých účastníků – návrhy;

4) záznamový arch pro on-line databázi;

5) práce prosinec 2018-březen 2019;

6) vykazování práce;

7) termín další společné schůzky – únor 2019.