Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

– Vybavíme učitele kompetencemi, jak předcházet rizikovému chování u žáků;

– budeme se učit vést třídnické hodiny či třídní schůzky formou triády;

– nahlédneme pod pokličku slovního hodnocení a sebehodnocení žáků;

– budeme se setkávat a sdílet zkušenosti, třeba jak pracovat s nadanými žáky či s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;

– vyjedeme do jiných škol pro inspiraci.

PS klima


Vedoucí PS: Mgr. Iva Andrlíková, iva.andrlikova@gmh.cz


Termín 3. setkání PS:

13. 5. 2018, 16:30 hodin, GMH

Program setkání PS: Pozitivní klima ve škole – sdílení dobré praxe

Záznam_PS Klima_13.5.2019


Termín 2. setkání PS:

11. 2. 2018, 17:00 hodin, Gymnázium MH

Program setkání PS:

1) Jaké jsou naše cíle? Jak vypadá ideální spolupracující atmosféra a dobré klima na školách a mezi nimi?

2) Jak vypadá ideální podpora pedagogů  v rámci vedení třídnických hodin, osobnostního rozvoje, formativního hodnocení či zavádění nových metod?

3) Jak vypadá ideální individualizované vzdělávání? atd.

Záznam_ PS Klima_11.2.2019


Termín 1. setkání PS:

26. 11. 2018, 17:00 hodin, Gymnázium MH

Program setkání PS:

1) formální a neformální seznámení skupiny a přísedících hostů;

2) cíle, témata a náplň pracovní skupiny očima účastníků;

3) koho přizvat ke spolupráci;

4) administrativní záležitosti;

5) úkoly a termíny dalších schůzek.

Záznam_PS Klima_26.11.2018