Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

– Budeme se setkávat, sdílet dobrou praxi a vzdělávat se;

– popřemýšlíme nad začleněním využitím počítačů pro potřeby rozvoje matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka;

– zamyslíme se nad tím, co je v dokumentu MAP v pořádku a co se má změnit;

– vytipujeme ty, kteří umějí zajímavé a pro nás přínosné věci, a přizveme je ke spolupráci;

– budeme v kontaktu s ostatními pracovními skupinami, navrhneme tipy na aktivity pro ostatní.

PS pro matematickou gramotnost


Vedoucí PS: Mgr. Lukáš Umáčený (GMH), lukas.umaceny@gmh.cz


Termín 4. setkání PS: 

17. 10. 2018, 16:30 hodin, Volnočasové centrum MH


Termín 3. setkání PS – Matematický inspiromat: 

2. 5. 2018, 16:30 hodin, Volnočasové centrum MH

Program matematického inspiromatu:

1) příprava inspiromatu – rozdělení výukových pomůcek a her do sekcí;

2) úvod – přivítání příchozích účastníků a členů PS a seznámení se s nimi;

3) práce ve skupině;

4) závěrečná debata.

Záznam_PS pro matem.gramotnost_2.5.2019


Termín 2. setkání PS:

7. 3. 2018, 16:30 hodin, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH

Program setkání PS:

1) přivítání nově příchozích členů PS a seznámení se s nimi;

2) komentář k prvnímu setkání;

3) příklady kolem nás a jejich souvislost s dobou, v níž žijeme a v níž vyučujeme,
zamyšlení se nad matematickou gramotností z pohledu schopnosti řešit problémy kolem nás;

4) příprava “inspiromatu” (obsah, termín);

5) debata o aktivitách pro učitele, rodiče (harmonogram budoucích aktivit).

Záznam_PS pro matem.gramotnost_7.3.2019


Termín 1. setkání PS:

10. 1. 2018, 16:30 hodin, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH

Program setkání PS:

1) představení členů PS,
2) náplň práce PS očima členů,
3) příspěvky a možnosti zapojení jednotlivých členů,
4) koho přizvat ke spolupráci,
5) administrativa,
6) úkoly a termíny dalších schůzek.

Záznam_PS Matematici_10.1.2019