Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

– Budeme plánovat náklady projektu;

– pomůžeme hledat finanční zdroje pro aktivity pracovních skupin;

– poradíme, jak zažádat o dotace;

– zamyslíme se nad tím, co je v dokumentu MAP v pořádku a co se má změnit;

– budeme kriticky posuzovat investiční záměry škol a školských zařízení, vybírat ty nejdůležitější a hledat možnosti efektivnějšího provozu, finančních a energetických úspor apod.;

– budeme spolupracovat jak s vedením MAP (řídící výbor, realizační tým), tak se školami a školskými zařízeními v území.

PS pro financování

Dotační bulletin_05_2019


Vedoucí PS:  Mgr. Bc. Jana Šťastná, info@kohoutek-mh.cz


Termín 4. setkání PS:

4. 9. 2019, 9:00 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1) další číslo dotačního bulletinu,

2) informace ze semináře ohledně grantu od Škoda Auto (Jana Šťastná),

3) informace o budoucím projednávání a připomínkování Dokumentu MAP (Martina Kestnerová),

4) další.

Záznam_PS pro financování_4.9.2019


Termín 3. setkání PS: 

20. 6. 2019, 9:30 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1) kapacity škol na Mnichovohradišťsku,
2) rozpočet MAP,
3) další číslo Dotačního bulletinu,
4) informace ze setkání vedoucích pracovních skupin a místních lídrů.

Termín 2. setkání PS: 

5. 3. 2019, 17:00 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1) aktualizace investičních priorit (Robert Rölc),
2) “dotační zpravodaj” pro ORP MH,
3) práce s regionálními finančními zdroji (Blažena Hušková),
4) Šablony II.

Záznam_PS pro financování_5.3.2019


Termín 1. setkání PS:

18. 12. 2018, 17:00 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1) představení členů PS,
2) náplň práce PS očima členů,
3) příspěvky a možnosti zapojení jednotlivých členů,
4) koho přizvat ke spolupráci,
5) administrativa,
6) úkoly a termíny dalších schůzek.

Záznam z jednání PS pro financování_18.12.2018

PS pro financování

Analyza_Dotace_Fondy_Nadace