Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

– Budeme plánovat náklady projektu;

– pomůžeme hledat finanční zdroje pro aktivity pracovních skupin;

– poradíme, jak zažádat o dotace;

– zamyslíme se nad tím, co je v dokumentu MAP v pořádku a co se má změnit;

– budeme kriticky posuzovat investiční záměry škol a školských zařízení, vybírat ty nejdůležitější a hledat možnosti efektivnějšího provozu, finančních a energetických úspor apod.;

– budeme spolupracovat jak s vedením MAP (řídící výbor, realizační tým), tak se školami a školskými zařízeními v území.

PS pro financování

Dotační bulletin_05_2019

Dotační bulletin_10_2019

Dotační bulletin_01_2020

Dotacni_bulletin_05_2021


Vedoucí PS:  Mgr. Bc. Jana Šťastná, info@kohoutek-mh.cz


Termín 11. setkání PS:

11. 5. 2021, emailová forma

Program setkání PS:

1) distanční výuka,

2) Dotační bulletin,

3) schůzka věnovaná rozvoji kapacit škol v Mnichově Hradišti s ohledem na demografický vývoj v ORP.

Záznam_PS pro financování_11.5.2021


Termín 10. setkání PS:

4. 5. 2021, 15:45-19:00 hodin, Společné vzdělávání v praxi (schůzka v rámci akce s K. Minaříkem), více informací a možnost přihlášení ZDE

Záznam_PS_Inspiromat společného vzdělávání_4.5.2021


Termín 9. setkání PS:

Proběhlo emailovou formou.

Záznam_PS pro financování_18.12.2020


Termín 8. setkání PS:

7. 10. 2020, Volnočasové centrum MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště

Program setkání PS: 

1) distanční výuka na školách, podpora ředitelů škol, zajištění lektorů pro praktické webináře na aktuální téma i na individuální konzultace;

2) dotační bulletin.

Záznam PS pro financování_7.10.2020


Termín 7. setkání PS:

24. 8. 2020, 17:00 hodin, kancelář MAP ve volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště

Program setkání PS:

1)připomínkování dokumentů MAP II Mnichovohradišťsko: Analytická a Strategická část;

2) nákup pomůcek z projektu MAP II MH;

3) dotační bulletin.

Záznam_PS pro financování_24.8.2020


Termín 6. setkání PS:

18. 3. 2020, vzhledem k vládním omezením proběhlo setkání PS emailovou formou

Program setkání PS:

1) další číslo Dotačního bulletinu,

2) připomínkování dokumentů MAP,

3) výzva MAS OPS pro Český ráj pro školy,

4) nákup pomůcek z projektu MAP pro školy v ORP MH.

Záznam_PS pro financování_18.3.2020


Termín 5. setkání PS:

3. 12. 2019, 17:00 hodin, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH

Program setkání PS:

1) další číslo Dotačního bulletinu,

2) dovybavení odborných učeben na ZŠ Sokolovská,

3) modernizace kuchyňky na ZŠ Studentská,

4) nákup Ozobotů z rozpočtu MAP II Mnichovohradišťsko?,

5) čerpání rozpočtu MAP II Mnichovohradišťsko (Kamila Kořánová),

6) dokumenty k připomínkování (Martina Kestnerová?),

7) dotace pro útulek (Jana Šťastná),

8) další témata členů pracovní skupiny.

Záznam_PS pro financování_3.12.2019


Termín 4. setkání PS:

4. 9. 2019, 9:00 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1) další číslo Dotačního bulletinu,

2) informace ze semináře ohledně grantu od Škoda Auto (Jana Šťastná),

3) informace o budoucím projednávání a připomínkování Dokumentu MAP (Martina Kestnerová),

4) další.

Záznam_PS pro financování_4.9.2019


Termín 3. setkání PS: 

20. 6. 2019, 9:30 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1) kapacity škol na Mnichovohradišťsku,
2) rozpočet MAP,
3) další číslo Dotačního bulletinu,
4) informace ze setkání vedoucích pracovních skupin a místních lídrů.

Termín 2. setkání PS: 

5. 3. 2019, 17:00 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1) aktualizace investičních priorit (Robert Rölc),
2) “dotační zpravodaj” pro ORP MH,
3) práce s regionálními finančními zdroji (Blažena Hušková),
4) Šablony II.

Záznam_PS pro financování_5.3.2019


Termín 1. setkání PS:

18. 12. 2018, 17:00 hodin, Volnočasové centrum MH

Program setkání PS:

1) představení členů PS,
2) náplň práce PS očima členů,
3) příspěvky a možnosti zapojení jednotlivých členů,
4) koho přizvat ke spolupráci,
5) administrativa,
6) úkoly a termíny dalších schůzek.

Záznam z jednání PS pro financování_18.12.2018

PS pro financování

Analyza_Dotace_Fondy_Nadace