Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

– Budeme se setkávat, sdílet dobrou praxi a vzdělávat se;

– popřemýšlíme nad začleněním využitím počítačů pro potřeby rozvoje čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka;

– zamyslíme se nad tím, co je v dokumentu MAP v pořádku a co se má změnit;

– vytipujeme ty, kteří umějí zajímavé a pro nás přínosné věci, a přizveme je ke spolupráci;

– budeme v kontaktu s ostatními pracovními skupinami, navrhneme tipy na aktivity pro ostatní.

PS pro čtenářskou gramotnost


Vedoucí PS: Markéta Nováková (MŠ Jivina), no.marketa@seznam.cz


Termín 4. setkání PS:

1. 10. 2019, 16:30 hodin, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH


Termín 3. setkání PS:

14. 5. 2019, 16:00 hodin, Městská knihovna Mnichovo Hradiště

Program setkání PS:
1) Přivítání
2) Shrnutí uskutečněných čtenářských akcí (čtenářská dílna a setkání knihovníků na Klášteře, povídání o knihách v MŠ Klášter) 
3) Využití ICT v oblasti čtenářství + zapojení ICT odborníka
4) Čtenářství napříč předměty
5) Prezentace her pro rozvoj čten. gramotnosti + tipy na vhodné knihy, pomůcky či hry k zakoupení do MAPí knihovničky
6) Čtenářský inspiromat pro veřejnost?
7) Městská knihovna – příprava podzimní prezentace aktuálních knih pro děti a mládež určená pro učitele ČJ z ORP Mnichovo Hradiště
8) Plánování dalších možných akcí pro rozvoj čten. gramotnosti (např. www.kritickemysleni.cz, Daniela Krolupperová atd.)

Termín 2. setkání PS:

27. 2. 2018, 16:00 hodin, ZŠ Jivina

Program setkání PS:

1) přivítání, administrativa;
2) kdo je čtenářsky gramotný člověk?;
3) proč číst?;
4) změna názvu pracovní skupiny?;
5) návrhy konkrétních aktivit PS;
6) pozvánky na MAPí akce, rozloučení.

Záznam_PS pro čtenářskou gramotnost_27.2.2019


Termín 1. setkání PS:

9. 1. 2019, 16:00 hodin, ZŠ Klášter

Program setkání PS:

1) představení členů PS,
2) náplň práce PS očima členů,
3) příspěvky a možnosti zapojení jednotlivých členů,
4) koho přizvat ke spolupráci,
5) administrativa,
6) úkoly a termíny dalších schůzek.

Záznam_PS Čtenáři_9.1.2019