Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

– Budeme se setkávat, sdílet dobrou praxi a vzdělávat se;

– popřemýšlíme nad začleněním využitím počítačů pro potřeby rozvoje čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka;

– zamyslíme se nad tím, co je v dokumentu MAP v pořádku a co se má změnit;

– vytipujeme ty, kteří umějí zajímavé a pro nás přínosné věci, a přizveme je ke spolupráci;

– budeme v kontaktu s ostatními pracovními skupinami, navrhneme tipy na aktivity pro ostatní.

PS pro čtenářskou gramotnost

 

Seznam knih pro 1. stupeň_2021

Seznam knih pro 2. stupeň_2021

 

Seznam knih pro 1. stupeň_2020

Programy knihovny pro 1. stupeň

Seznam knih pro 2. stupeň_2020

Programy knihovny pro 2. stupeň

Knížky pro školky

 

Knihovnou doporučovaný seznam četby pro 1. stupeň ZŠ

Knihovnou doporučovaný seznam četby pro 2. stupeň ZŠ

 

Čtenářský inspiromat_příručka

 

Mistr Jan Hus – výukové video spisovatelky Kláry Smolíkové

Zhlédněte (případně si stáhněte – tato varianta se připravuje) video spisovatelky Kláry Smolíkové, díky kterému se můžete vydat po stopách Jana Husa. Kdo to byl a v jaké době žil? Jaký byl student a jaký učitel? Co znamenal pro své vrstevníky a proč ho lidé následovali? Klára Smolíková pro nás toto video natočila, aby nám vynahradila workshop zrušený kvůli koronaviru. Věříme, že vás program Husův dům: Od husy k Husovi, od Husa k husitům osloví a obohatí vaši výuku. Je určený pro žáky základní školy od 3. třídy výše.

Pracovní listy ke stažení:

01_Husite_zbraně

02_Husův dům_Jak se Hus tvářil

03_Husův dům_místa

04_Husův dům_Co nosili na hlavě

05_Husův dům_rozdíly


Vedoucí PS: Mgr. Helena Kaluhová (ZŠ Bakov nad Jizerou), helena.kaluhova@seznam.cz


Termín 13. setkání PS:

19. 10. 2020, 16:00-18:00 h, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH

Program:

1) Informace z veletrhu knihy v Praze

2) Seznámení se zajímavými knihami a hrami pro rozvoj čtenářské gramotnosti v MŠ a ZŠ

3) Ediční plán Portál 2021

4)Připravované akce – pozvánky a návrhy na aktivity

5) Výukové krabice pro učitele – představení

6) Prezentace pomůcek Učení s nápadem

7) Různé

 


Termín 12. setkání PS:

5. 10. 2021, Městská knihovna MH, Turnovská 717, Mnichovo Hradiště, 14:30-16:30 hodin

Na tento termín je připravena akce Knihovna školám. Více informací ZDE.

Seznam knih pro 1. stupeň_2021

Seznam knih pro 2. stupeň_2021


Termín 11. setkání PS:

29. 4. 2021, Městská knihovna MH, 15:30-17:30 hodin

Program:

 1. Shrnutí informací z online schůzky
 2. Jak pokračuje Námětník
 3. Předváděčka kufříků knihovny
 4. Naše kufříky PS pro ČG – představení pro MŠ, kufříky vzdělávačky, kufříky čtenářské dílny
 5. Představení knih z online setkání
 6. Nápady členů PS na další aktivity či akce
 7. Různé

Záznam_PS čtenáři_29.4.2021


Termín 10. setkání PS:

březen 2021, emailová forma

Program:

 1. Náměty pro tvořivé psaní
 2. Nové akce v covidové době – čtenářská výzva Městské knihovny MH
 3. Nové knihy pro čtenářství
 4. Nové aktivity PS ve spolupráci s knihovnou (kufříky pro čtenáře, učitele, předčtenáře)
 5. Nápad knihovny zaměřený na starší čtenáře (batohy)
 6. Další témata členů PS

Záznam_PS čtenáři_březen 2021


Termín 9. setkání PS:

29. 9. 2020, 16:30-18:30 h, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH

Program:

1) přivítání;

2) čtenářský systém nakladatelství Fragment, nové knihy a pracovní listy;

3) čtenářská pregramotnost – nový člen?;

4) nové knihy na čtenářskou gramotnost a pregramotnost;

5) čtenářská gramotnost a Scio;

6) naše další aktivity v tomto školním roce;

7) spolupráce s knihovnou MH;

8) příprava inspiromatu (námětníku) na ČG;

9) nabídka Mgr. Dagmar Burdové (rétorika, práce s chybou, dílny pisatelství),

10) různé.

Záznam_PS čtenáři_29.9.2020


Termín 8. setkání PS:

22. 9. 2020, 14:30-16:30 h, Městská knihovna MH, Turnovská 717, Mnichovo Hradiště

Na tento termín je připravena akce Knihovna školám. Více informací ZDE.

Záznam_PS čtenáři_22.9.2020

Seznam knih pro 1. stupeň_2020

Seznam knih pro 2. stupeň_2020

Programy knihovny pro 1. stupeň

Programy knihovny pro 2. stupeň


Termín 7. setkání PS:

14. 4. 2020, 16:30-18:30 h, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH – ZRUŠENO, proběhlo prostřednictvím emailu (připomínky členek PS byly zapracovány do záznamu 9. 5. 2020)

Program setkání PS:

1) Úvod;

2) úkoly z minulého setkání;

3) projekt Učím se číst;

4) čtení a poruchy učení – dyslexie;

5) čtenářská pregramotnost;

6) projekt knihovny Svitavy;

7) Učitelnice o čtení;

8) čtení s porozuměním;

9) čtenářská gramotnost;

10) materiál ze ZŠ Kunratice;

11) jak učí vaše škola / funguje vaše organizace v nouzovém stavu? (Markéta Tomášová);

12) nápad na nějakou výzvu / soutěž v době uzavřených škol? (Markéta Tomášová).

Záznam_PS čtenáři_9.5.2020

Čtení ZŠ Kunratice

Roztoky


Termín 6. setkání PS:

11. 2. 2020, 16:30-18:30 h, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH

Program setkání PS:

1) Přivítání,

2) základní informace z projektu MAP + připomínkování dokumentů pracovní skupinou,

3) hodnocení akcí roku 2019,

4) termíny setkání PS v roce 2020,

5) návrhy dalších akcí na rok 2020,

6) spolupráce s Městskou knihovnou MH,

7) pořádání akcí naší PS,

8) různé.

Záznam_PS čtenáři_11.2.2020


Termín 5. setkání PS:

19. 11. 2019, 16:30 h, Volnočasové centrum MH

Na tento termín je připraven Čtenářský inspiromat. Více informací ZDE.

Záznam_PS čtenáři_19.11.2019

Čtenářský inspiromat_příručka


Termín 4. setkání PS:

1. 10. 2019, 16:30 hodin, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH

Program setkání PS:

1) Iva Štrojsová v Městské knihovně MH,
2) inspiromat na psaní,
3) informace o budoucích akcích pod PS pro čtenářskou gramotnost,
4) informace o rozjednaních akcích pod PS pro čtenářskou gramotnost,
5) čtenářský inspiromat (knihy, pomůcky, hry, doma vyrobené materiály…) – kdy?,
6) informace z projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) – Markéta Tomášová,
7) témata členů PS.

Záznam_PS čtenáři_1.10.2019


Termín 3. setkání PS:

14. 5. 2019, 16:00 hodin, Městská knihovna Mnichovo Hradiště

Program setkání PS:
1) Přivítání
2) Shrnutí uskutečněných čtenářských akcí (čtenářská dílna a setkání knihovníků na Klášteře, povídání o knihách v MŠ Klášter) 
3) Využití ICT v oblasti čtenářství + zapojení ICT odborníka
4) Čtenářství napříč předměty
5) Prezentace her pro rozvoj čten. gramotnosti + tipy na vhodné knihy, pomůcky či hry k zakoupení do MAPí knihovničky
6) Čtenářský inspiromat pro veřejnost?
7) Městská knihovna – příprava podzimní prezentace aktuálních knih pro děti a mládež určená pro učitele ČJ z ORP Mnichovo Hradiště
8) Plánování dalších možných akcí pro rozvoj čten. gramotnosti (např. www.kritickemysleni.cz, Daniela Krolupperová atd.)

Termín 2. setkání PS:

27. 2. 2019, 16:00 hodin, ZŠ Jivina

Program setkání PS:

1) přivítání, administrativa;
2) kdo je čtenářsky gramotný člověk?;
3) proč číst?;
4) změna názvu pracovní skupiny?;
5) návrhy konkrétních aktivit PS;
6) pozvánky na MAPí akce, rozloučení.

Záznam_PS pro čtenářskou gramotnost_27.2.2019


Termín 1. setkání PS:

9. 1. 2019, 16:00 hodin, ZŠ Klášter

Program setkání PS:

1) představení členů PS,
2) náplň práce PS očima členů,
3) příspěvky a možnosti zapojení jednotlivých členů,
4) koho přizvat ke spolupráci,
5) administrativa,
6) úkoly a termíny dalších schůzek.

Záznam_PS Čtenáři_9.1.2019