Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

– Budeme se setkávat, sdílet dobrou praxi a vzdělávat se;

– popřemýšlíme nad začleněním využitím počítačů pro potřeby rozvoje čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka;

– zamyslíme se nad tím, co je v dokumentu MAP v pořádku a co se má změnit;

– vytipujeme ty, kteří umějí zajímavé a pro nás přínosné věci, a přizveme je ke spolupráci;

– budeme v kontaktu s ostatními pracovními skupinami, navrhneme tipy na aktivity pro ostatní.

PS pro čtenářskou gramotnost

Knížky pro školky

Knihovnou doporučovaný seznam četby pro 1. stupeň ZŠ

Knihovnou doporučovaný seznam četby pro 2. stupeň ZŠ


Vedoucí PS: Mgr. Helena Kaluhová (ZŠ Bakov nad Jizerou), helena.kaluhova@seznam.cz


Termín 7. setkání PS:

14. 4. 2020, 16:30-18:30 h, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH


Termín 6. setkání PS:

11. 2. 2020, 16:30-18:30 h, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH

Program setkání PS:

1) Přivítání,

2) základní informace z projektu MAP + připomínkování dokumentů pracovní skupinou,

3) hodnocení akcí roku 2019,

4) termíny setkání PS v roce 2020,

5) návrhy dalších akcí na rok 2020,

6) spolupráce s Městskou knihovnou MH,

7) pořádání akcí naší PS,

8) různé.

Záznam_PS čtenáři_11.2.2020


Termín 5. setkání PS:

19. 11. 2019, 16:30 h, Volnočasové centrum MH

Na tento termín je připraven Čtenářský inspiromat. Více informací ZDE.

Záznam_PS čtenáři_19.11.2019


Termín 4. setkání PS:

1. 10. 2019, 16:30 hodin, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH

Program setkání PS:

1) Iva Štrojsová v Městské knihovně MH,
2) inspiromat na psaní,
3) informace o budoucích akcích pod PS pro čtenářskou gramotnost,
4) informace o rozjednaních akcích pod PS pro čtenářskou gramotnost,
5) čtenářský inspiromat (knihy, pomůcky, hry, doma vyrobené materiály…) – kdy?,
6) informace z projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) – Markéta Tomášová,
7) témata členů PS.

Záznam_PS čtenáři_1.10.2019


Termín 3. setkání PS:

14. 5. 2019, 16:00 hodin, Městská knihovna Mnichovo Hradiště

Program setkání PS:
1) Přivítání
2) Shrnutí uskutečněných čtenářských akcí (čtenářská dílna a setkání knihovníků na Klášteře, povídání o knihách v MŠ Klášter) 
3) Využití ICT v oblasti čtenářství + zapojení ICT odborníka
4) Čtenářství napříč předměty
5) Prezentace her pro rozvoj čten. gramotnosti + tipy na vhodné knihy, pomůcky či hry k zakoupení do MAPí knihovničky
6) Čtenářský inspiromat pro veřejnost?
7) Městská knihovna – příprava podzimní prezentace aktuálních knih pro děti a mládež určená pro učitele ČJ z ORP Mnichovo Hradiště
8) Plánování dalších možných akcí pro rozvoj čten. gramotnosti (např. www.kritickemysleni.cz, Daniela Krolupperová atd.)

Termín 2. setkání PS:

27. 2. 2018, 16:00 hodin, ZŠ Jivina

Program setkání PS:

1) přivítání, administrativa;
2) kdo je čtenářsky gramotný člověk?;
3) proč číst?;
4) změna názvu pracovní skupiny?;
5) návrhy konkrétních aktivit PS;
6) pozvánky na MAPí akce, rozloučení.

Záznam_PS pro čtenářskou gramotnost_27.2.2019


Termín 1. setkání PS:

9. 1. 2019, 16:00 hodin, ZŠ Klášter

Program setkání PS:

1) představení členů PS,
2) náplň práce PS očima členů,
3) příspěvky a možnosti zapojení jednotlivých členů,
4) koho přizvat ke spolupráci,
5) administrativa,
6) úkoly a termíny dalších schůzek.

Záznam_PS Čtenáři_9.1.2019