Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště
View Calendar
2019-03-18 13:00 - 16:00
Gymnázium Mnichovo Hradiště
Address: Studentská 895

MAP II pokračuje v podpoře žákovských parlamentů. Na setkání jsou zváni zástupci z řad učitelů i žáků, kteří se práci v parlamentu věnují či parlament plánují založit. Seminář bude jistě inspirací, pokud zamýšlíte parlament na Vaší škole zřídit, získat nové impulzy pro práci v rámci fungujícího parlamentu, sdílet zkušenosti s učiteli z regionu či se seznámit s tím, jak s tématem pracuje Petra Slámová, která se školním parlamentům dlouhodobě věnuje na ZŠ Partyzánská v České Lípě. Těšíme se na Vás.