Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Markéta Tomášová

Za podpory MAP II Mnichovohradišťsko se v pátek 24. ledna 2020 zúčastnili žáci 6. třídy ze ZŠ Kněžmost programu „Velká rodinná rada“, který byl zaměřen na rozvoj finanční gramotnosti. Žáci se nejdříve rozdělili do skupin a každá skupina představovala jednu rodinu (Zombíkovi, Vampýrovi, Emzákových…). Na začátku si každý přečetl charakteristiku své postavy, kterou zastupoval. Dozvěděl se i základní informace o koníčcích, škole, zaměstnání… a s tím spojených finančních výdajích. Poté všichni obdrželi výši měsíčních příjmů dospělých členů rodiny a pravidelných výdajů své domácnosti (platba za elektřinu, plyn, nájem…), s nimiž se měli snažit co nejefektivněji hospodařit.  Žáci v rámci své rodiny diskutovali, zda by nebylo možné někde ušetřit (např. snížit měsíční částku za kroužky, knihy, tabák, alkohol…). Z ušetřených peněz mohli nakupovat, ale museli se společně domluvit. Investovali do pojištění domácnosti a povinného ručení za auto, kupovali si tikety sportky a různé zboží dle jejich potřeb. Mohli také jít na brigádu, kdy si vybírali z tří možností (přiřazování zboží do regálu, práce na statku, účetnictví). Na závěr si vyzkoušeli, jak funguje faktor náhody – losovali si kartičky, dle kterých museli reagovat na nenadálé události (např. výhra v loterii, porucha nějakého spotřebiče…). Některé rodiny měly dost našetřeno a byly na tyto situace dobře připravené. Některé musely bohužel vyhlásit bankrot. Tím se dostali do role svých rodičů, kteří se s tímto úkolem potýkají dnes a denně v reálném životě. Program se žákům moc líbil a užili si hodně legrace. Doufám, že každý bude více zvažovat, na co využije své kapesné. Ve středu 8. dubna 2020 se na stejný program můžou těšit žáci 5. třídy.

Výběr z hodnocení žáků:

“Bylo to v pohodě, líbila se mi naše rodina Vampýrových. Měli jsme hodně peněz a mohli jsme si kupovat hodně věcí.”

“Bylo to zajímavé, bavilo mě to více než normální hodiny. Chtěla bych si to zopakovat. Paní byla příjemná a vtipná. Ale vadilo mi, že jsme byli Emzákovi.”

“Líbilo se mi všechno, ale kdybychom nebyli taková postižená rodina. Ale dobrý bylo také to, že jsme přežili. Zbylo nám asi 90 tisíc. Líbila se mi loterie nebo alza v Kněžmostě. A ještě kdyby mi nebylo 105 let, tak by to bylo super.”

“Bylo to super, ale moje rodina moc nespolupracovala.”

Sepsaly: Mgr. Květa Havlíková, Bc. Eva Exnerová (ZŠ Kněžmost)

Přijměte naše pozvání na workshop na téma Hodnocení, jehož lektorkou bude Mgr. Petra Kobrová, zástupkyně ředitele ZŠ Open Gate Babice. Workshop se uskuteční v ZŠ Žďár v úterý 24. března 2020 od 14:30 do 17:45 hodin. Společně pronikneme do tajů hodnocení, zamyslíme se nad jeho klady, zápory i omezeními a seznámíme se s různými metodami hodnocení, které směřují k efektivnímu učení. Vyzkoušíte si napat hodnocení na konkrétní práci, popřemýšlíme nad zpětnou vazbou ze strany žáků i nad tím, jaký pak mají žáci vztah k učení na základě našeho hodnocení.

“Tuček, Šlajs, čtyři – stejné chyby, stejné známky.”

Ať už jste, či nikoliv, milovníky svěrákovského humoru, s podobnou situací jste se bezpochyby setkali vícekrát. A je to opravdu tak? Platí, že měřit se má stejným metrem? Nebo je to přesně naopak = každý jsme jedinečný a máme právo na jedinečné hodnocení? Jak hodnotit ve šplhu veverku v porovnání s želvou? Nebo s rybou? Tak toby asi nešlo, že? K čemu nás to odkazuje? Že startovní čára není stejná? A je třeba to zohlednit? Nebo se třeba nemá želva/ryba co cpát do šplhání? Na každých 10 dobrých argumentů najdeme 10 stejně dobrých protiargumentů. Nebo že když přihlédneme z jakéhokoliv důvodu k předpokladům a kýženým posunům každého, v zásadě devalvujeme hodnocení? Takže jednička je u někoho taková a u jiného onaká? To přece také nedává smysl… A zatímco u Pepíka pěkná čtyřka zafunguje (příště už ji fakt nechce, a proto pořádně zabere), u Karolínky nezapůsobí vůbec (“Snažila jsem se opravdu hodně, a výsledek? Čtyřka? Už na to kašlu!”). No, a co teď s tím???

Na našem workshopu si v tom uděláme pořádek. Vzhledem k omezenému počtu míst je registrace na akci nutná ZDE.

V případě dotazů se obracejte na Markétu Tomášovu (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

Zveme všechny učitele 1. a 2. stupně základní školy (i odpovídajících ročníků víceletého gymnázia) na workshop Mgr. Lukáše Javorka (www.aktivniucitel.cz), který se uskuteční v úterý 17. března 2020 od 14:00 do 18:15 hodin. Těšit se můžete na ochutnávku pestrých aktivit využitelných nejen v matematice, a to hlavně formou párové práce.

Seminář je složen výlučně z modelových aktivit funkčních v reálné vyučovací hodině na základní škole. Seminář představuje tipy na krátké aktivity pro aktivizaci žáků – “startéry”, které vás i vaše žáky budou bavit – ZASLOUŽENÉ JMÉNO, KOSTKY, METR, ŠABLONY, TELEFONNÍ ČÍSLO, KOKTEJL, KOLOTOČ, HÁDANKY, PUZZLE, HÁDAČKA, KIMOVA HRA, MATEMATICKÉ HLAVOLAMY, DOBBLE, TRIMINO, PIŠKVORKY, PEXESO, BINGO, STEJNÝ-JINÝ, BĚHACÍ KUFR. Seminář ukazuje možnosti, jak pracovat se zadáním, aby upoutalo vaše žáky. Vyzkoušíme zadání ve formě TEXTU, OBRÁZKU, ZVUKU a VIDEA. Seminář představuje metody, se kterými tato zadání propojit: FLIPPED CLASSROOM, INDEXOVÉ ZNAČKY, PLAKÁT, CLIL, konstruktivistická metoda, heuristická metoda, myšlenková mapa, SOLE. Seminář ukáže tipy pro zapojení geoboardu na 1. a 2. stupeni ZŠ nejen v hodinách matematiky. Lektor představí nástroje pro tvorbu skládaček a cvičení do dvojic i skupin – TRIMINO ONLINE a TARSIA.

Vzhledem k omezenému počtu míst na workshopu je registrace nutná ZDE.

V případě nutnosti se obracejte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).

 

Ze sedlčanské ZŠ Propojení k nám zavítala tamní zástupkyně Mgr. Jitka Jandová, aktivně zapojená do projektu Pomáháme školám k úspěchu a zároveň lektorka kritického myšlení. Během dvou velmi intenzivních dnů seznámila účastnice semináře s lekcemi pro rozvoj čtenářské gramotnosti s naučným textem osvědčenými na školních dětech i na kurzech pro dospělé.

Začínaly jsme v pátek 14. února v čase lehce poobědovém, končily jsme pozdě večer. Kromě naučných textů jsme se musely popasovat i s valentýnskou tematikou – ta se totiž díky datu konání workshopu přímo nabízela. Hned první společná lekce se této tematice věnovala, pracovaly jsme s textem Davida Laňky z Pohádek pro dospělé děti a nedospělé dospělé. Nejen v této, ale i ve všech následujících lekcích jsme pracovaly dle modelu E-U-R (evokace – uvědomění si významu informací – reflexe).

Jak poetický byl příběh o paní Melancholické a o oblázku od jejího milovaného manžela a jak “drsné” měl zakončení! Při práci s textem i při předvídání budoucího děje se do závěru povídky netrefila žádná z nás! Zajímavou metodou  využitou v této lekci pak byla metoda RAFT (role, adresát, forma, téma), podle níž jsem pak tvořily vlastní příběh.

V další lekci jsme se již seznámily s naučnými texty, konkrétně zeměpisnými, na téma tajga a tropický deštný les. Pracovaly jsme s otázkami vycházejícími z textu, využily jsme i Vennovy diagramy.

Ve třetí lekci byl naším tématem smrk, nicméně pomocí brainstormingu jsme nejprve společně evokovaly téma lesa, dobraly se až ke smrku a po přečtení textu jsme jej shrnuly, tvořily film a ve fázi reflexe využily i metodu “diamant”.

Společný den jsme zakončili poslední lekcí na téma “Krvavého vodopádu”. Jde o přírodní, nebo mimozemský jev? Krátké video o tomto antarktickém fenoménu bylo velmi působivé. Díky textu jsme příčinu jevu odhalily a na základě získaných informací jsme pak tvořily napínavý článek do školního časopisu plný otázek podněcujících k přemýšlení a navozujících tajemno.

Víc lekcí jsme v průběhu prvního společného dne nezvládly – i tak to bylo novými informacemi i metodami naplněné odpoledne a podvečer.

Sobotní (15. 2.) setkání probíhalo od rána až do odpoledne. Shrnuly jsme si předchozí den, rozehřály se pomocí tajemných příběhů Sherlocka Holmese a v páté lekci, přírodopisné, jsme podle úvodních indicií hádaly téma hodiny, jímž byla liška obecná. Připomněly jsem si, co vše o lišce víme, následně jsme pročetly text, s nímž jsme  pracovaly metodou I.N.S.E.R.T. Jedním z cílů lekce byl mj. i pisatelský cíl, jehož výsledkem byly půvabné textíky Z mého liščího deníku.

Zpestřením sobotního dopoledne byla též aktivita s našimi vlastními knihami, jež lektorka pravidelně využívá v rámci podpory čtenářství u svých žáků. Vlastní knihu jsme nejprve stručně představily, posléze všechny kolovaly místností – každá z nás měla možnost se do knihy na chvíli začíst a napsat svůj postřeh z přečteného úryvku, až pak nakonec kniha opět doputovala ke své majitelce. Bylo zajímavé číst si pak postřehy o vlastní knize od ostatních účastnic workshopu.

V závěru setkání jsme během poslední, šesté lekce, pracovaly s knihou Světoví Češi, pracovaly jsme s obrázky z knihy, snažily jsme se podle jednotlivých atributů poznat významné osobnosti doby minulé. Každá z nás si vybrala jednu zajímavou osobnost, již posléze představila ostatním – jejich pozornost si vyzkoušela zadáním kvízových otázek.  Lekci pak završila životabáseň dané osobnosti.

Účastnice se seznámily s odbornými i populárně naučnými texty, vyzkoušely si různé metody, zaměřily se i na cíle hodiny a jednotlivých činností. Seminář byl velmi praktický, lektorkou skvěle připravený, tvůrčí, pestrý. Nikdo nelitoval, nikdo se ani minutu nenudil!

 

 

 

 

V úterý 11. února vpodvečer se sešla ke svému šestému setkání pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost – tentokrát pod taktovkou nové vedoucí Mgr. Heleny Kaluhové ze ZŠ Bakov nad Jizerou. Paní Kaluhová se své “vůdčí role” chopila velmi energicky, za což jí patří velký dík. V úvodu setkání se přítomné dámy dozvěděly od Roberta Rölce podrobnosti ohledně připomínkování Dokumentu MAP a mohly se doptat dle svých potřeb. Následně Markéta Tomášová “oprášila povědomí o organizační struktuře projektu MAP.

V druhé části setkání si členky připomněly již proběhnuvší aktivity skupiny s akcentem na rozvoj čtenářské gramotnosti a vznesly řadu podnětů na aktivity budoucí – přispěly svými tipy na různé spisovatele či lektory, možnosti výjezdu či akce zvládnutelné tzv. z vlastních zdrojů, tj. “lektorované” přímo členkami pracovní skupiny. Nápadů padalo mnoho, věříme, že podaří-li se zrealizovat alespoň polovinu z nich, má se Mnichovohradišťsko na co těšit!

Záznam_PS čtenáři_11.2.2020

 

Hned po jarních prázdninách, v pondělí 10. 2., se setkali zástupci malotřídek Mnichovohradišťska v ZŠ Žďár. Na souboj ve stolní hře naše žáky vyzvala paní ředitelka Mgr. Petra Richtrová a její kolegyně. Letos se konal již 2. ročník soutěže. Kromě pořádajícího Žďáru bojovaly v trpělivosti a soustředěnosti i týmy z Loukovce a Veselé. Hrálo se na tradiční ploše, avšak s netradičními kameny. Těmi byly balené barevné bonbony. Finálové kolo se pak hrálo s maxi kameny – oblíbenými Fidorkami. V každém ročníku soutěžil každý žák s každým, a protože jsme soutěžily „jen“ tři družstva, tak úspěch nikoho neminul. Touto cestou proto děkujeme pořádající škole za pozvání, dále také MAP II Mnichovohradišťsko za sponzorský dar a zajištění dopravy pro ZŠ Veselá firmou Auto-MH a stejně tak panu starostovi z Loukovce za zajištění dopravy pro „jeho“ tým. Rádi jsme se viděli a přitom domluvili na dalším klání ve vybíjené, které se již potřetí uskuteční 18. 5. 2020 v ZŠ Veselá.

Sepsala: Mgr. Eva Fišerová (ZŠ Veselá)

Ve spolupráci s MŠ Klubíčko bychom Vás rádi pozvali na přednášku Dr. Wolfganga Sassmannshausena, která se bude konat v boseňské MŠ Klubíčko ve čtvrtek 5. března 2020 od 18:00 hodin. Přijďte se zaposlouchat do moudrých slov německého odborného pedagoga, mentora a lektora, jehož doménou je výchova a vzdělávání předškolních dětí.

Přednáška je pro zájemce zdarma. Tlumočení z němčiny do češtiny bude zajištěno.

Vzhledem k omezenému množství míst v mateřské škole je nutné, abyste se na akci zaregistrovali ZDE.

Čtvrteční podvečer 30. ledna 2020 patřil setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti. V Klubu dětí a mládeže jsme se věnovaly nejdříve závěrům lednové evaluační porady, která proběhla v realizačním týmu.
V další části jsme si shrnuly průběh a nápady z listopadového kulatého stolu, který se věnoval přechodům dětí z MŠ na ZŠ. Delší čas jsme věnovaly především představení jednotlivých kroků, které jsou podnikány v návaznosti na opatření, jež vymyslely ty, které diskutovaly u kulatého stolu. Připravována je brožura pro rodiče předškoláků, setkání mateřských škol a učitelek z prvních tříd, setkání zájemců s vedoucí PPP MB či návštěva přípravné třídy. Iva Štrojsová, vedoucí pracovní skupiny, předala i nabídku aktivit organizace Náruč, která působí v Turnově i v Mnichově Hradišti.
Při diskusi o připravovaném kulatém stolu na téma přechody dětí z prvního na druhý stupeň ZŠ/víceleté gymnázium napadaly přítomné témata: dojíždějící dítě, fungování školní družiny či školního klubu, změna pojetí výuky či organizace dne.
Velkým tématem bylo i  školní stravování. Účastnice pracovní skupiny přemýšlely nad dvěma okruhy otázek: Co funguje? Co se v otázce školního stravování daří? a naopak: Co vázne? Na čem by bylo potřeba ještě zapracovat? Odpovědí se sešla celá řada. Bohužel si většina přítomných posteskla, že negativ vidí spíše více než pozitiv. I přes to se ozývalo, že je dobré, že děti mají na výběr z několika jídel či nápojů, jídlo bývá většinou velmi chutné, za dobrou cenu, je možné jej objednávat po internetu. Pochvalovaly jsme si též tzv. pamlskovou vyhlášku. Škola má jít v tomto směru určitě příkladem a nenabízet potraviny či pochutiny, které vedou děti k nezdravým návykům. Pivo jim ve školní kantýně také přece nenabízíme.
Mezi negativy se objevila i témata: nedostatek času na jídlo (střídání velkého množství tříd v jídelně), neestetické prostředí. Náročné jsou situace, když rodič požaduje, či spíše prosí o např. bezlepkovou, bezlaktózovou či veganskou stravu (a nechce být odkázán na sladká či smažená jídla), upozorňuje na to, že by byl rád, kdyby v jídelně nebylo vařeno a pečeno z polotovarů. Jako problematické se nám též jeví, když je tzv. Ovoce do škol dáváno dětem na plastovém tácku v plastovém obalu apod.
Otázkou je také to, do jaké míry je svazující norma tzv. spotřebního koše a do jaké míry vázne jídelníček na kreativitě jeho tvůrce.  Silné je i téma dětí, které na obědy z nějakého důvodu chodit nemohou. Stálo by jistě za to zjistit, nakolik je v ORP MH např. nabízena a využívána možnost tzv. Obědů do škol.
Iva Štrojsová po zpracování poznámek z pracovní skupiny vytvoří krátký dotazník na dané téma pro potřeby dalšího postupu v této tematické oblasti.

Včerejší, v pořadí druhé setkání nad tvorbou první kněžmostské hledačky se konalo opět v pohostinných prostorách knihovny Na Rynku. Nejprve si všichni tvůrci prošli a vyluštili “virtuální” hledačku; do prostor knihovny jsme na fotografiích přenesli ulice, parky a zákoutí Města Veselí nad Moravou, kudy vede tamější hledačka, jedna z prvních v České republice. Všichni jsme šťastně vyluštili nápovědy i závěrečnou tajenku a už víme, jaká má opravdu dobrá hledačka být: po zajímavých místech, zábavná, s obtížnými, ale vyluštitelnými nápovědami a tajenkou, a samozřejmě taková, která nám rozšíří obzory a nabídne příležitost objevit to, co o Kněžmostě dosud nevíme nebo si toho v každodenním běhu nevšímáme.

Největším překvapením dne byla Jakubova mapa Kněžmostu a okolí. Jakub ji kreslil od našeho minulého setkání a podařilo se mu do ní zanést nejen zajímavosti v Kněžmostě (i s patřičnou legendou), ale i okolí obce až po Mužský a Branžež. Nad mapou jsme potom dali hlavy dohromady a vymýšleli, jaká všechna zajímavá místa by v naší hledačce měla být, kudy povede její trasa, kde bude začátek a konec. Původně jsme se už chystali vyrazit do terénu a obhlížet budoucí zastavení hledačky, ale venku bylo opravdu nevlídno. Nakonec jsme radši vše dobře promysleli v teple knihovny a ven vyrazíme příště. Kdy to bude? Zase ve středu 26. 2. v 15:00 hodin v kněžmostské knihovně. Naše řady opět posílí nemocná Iva Cenefelsová, které přejeme brzké uzdravení!

Sepsala: Blažena Hušková