Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Markéta Tomášová

Přehledný a souhrnný materiál k Národnímu plánu doučování. Jsou zde informace jednak k doučování, které probíhá od 9/2021 do konce roku 2021, ale také výhled, jak to bude s doučováním po novém roce. Školy tu naleznou informace, kde naleznou metodickou podporu a také soubor nejčastějších dotazů, včetně odpovědí.

Zároveň v souvislosti s vykazováním doučování zveřejňujeme k možnému použití šablony, které školy mohou využít (není to povinnost).

info_doucovani

Výkaz doučování_učitel

Výkaz doučování_žáci

Na webu Duševního zdraví naleznou učitelé a ředitelé škol  pomoc, podporu a inspiraci, jak ošetřit duševní zdraví své a svých žáků.

Mezi dětmi jsou stavy úzkosti a psychické nepohody bohužel stále běžnější. Před prázdninami se ve školách množily i případy sebepoškozování a pokusy o sebevraždu. Nic nenasvědčuje tomu, že s prázdninami problémy zmizely.

Tento web je určen ředitelům škol, učitelům, školním psychologům, výchovným poradcům a metodikům prevence, zkrátka všem, komu záleží na zmírnění dopadů pandemie na psychiku dětí a na atmosféře ve školách.

 

Mateřská škola na telefonu je jednou z novinek projektu SYPO. Je určena všem ředitelkám a ředitelům mateřských škol. V krátkém formuláři mohou položit dotaz, na který odpoví ředitelky či ředitelé mateřských škol zapojení do Stálé konference ředitelů. Díky své dlouholeté praxi se setkali s mnoha otázkami, které museli vyřešit, a nyní nabízejí pomocnou ruku.

MŠ na telefonu najdete zde: https://www.projektsypo.cz/msnatelefonu.

Pythagoriáda je soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ se zájmem o matematiku. Již 44. ročník soutěže na školní rok 2021/22 proběhne v listopadu a prosinci 2021. Oproti minulým ročníkům je tu tedy změna v termínu konání soutěže. Soutěž bude probíhat již na podzim a s tím souvisí i změna kategorií.

Veškeré informace o Pythagoriádě jsou dostupné na novém webu www.pythagoriada.cz.

Pythagoriada_propozice2021

 

K prvnímu září 2021 byl ustanoven Expertní panel, který v následujících měsících vytvoří Hlavní směry revize RVP ZV. Ty se pak stanou základem prací na novém Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy.

Nově ustanovený Expertní panel, který vytváří Hlavní směry revize RVP ZV, je poradním orgánem MŠMT a je hlavním konzultačním tělesem pro jednotlivé prvky kurikulárního systému. Jeho členy vybralo MŠMT tak, aby byli zastoupeni odborníci na kurikulum i praktikové.

Nový web velke-revize-zv.rvp.cz bude místem pro otevřenou a transparentní komunikaci členů panelu a veřejnosti.

Co všechno na webu najdete?

Z čeho revize vychází 
Zdroje, vize a základní teze, na kterých chceme stavět.

Jak to bude probíhat
Proces krok po kroku. Vize, tvorba, implementace, start a metodická podpora.

Zapojte se
Zde najdete formulář pro vaše podněty k velké revizi RVP ZV.

FAQ 
Otázky, odpovědi a také prostor na vaše další dotazy.

Logická olympiáda soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Soutěž je pro soutěžící zdarma.
Soutěž je vyhlášena pro děti za MŠ a žáky ZŠ či SŠ!
Registrace probíhá až do 30. 9. 2021!
Organizace Člověk v tísni vyhlásila 11. ročník komiksové soutěže na téma POZNEJ TVÁŘE KLIMATICKÉ ZMĚNY!
Přihlaste se se svými žáky do komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Prostřednictvím příběhů lidí, kteří se rozhodli čelit probíhající klimatické změně aktivně a pokusili se změnit alespoň to, co je v jejich silách, se děti a mladí lidé mohou inspirovat pro vlastní tvorbu. Komiksová soutěž každoročně nabízí možnost propojit při výuce témata ze společenskovědních předmětů s přírodovědnými otázkami a výtvarnou činností.
Komiksy je možné zasílat do 15. října!

Komiks ve výuce

Pro práci s komiksem přímo ve výuce je k dispozici ke stažení metodická příručka Bohouš a Dáša mění svět: Jak vyzrát na komiks?!
Doporučujeme také názorná videa, která natočili Klára Smolíková a Jiří W. Procházka!

Zajímá vás, jak naplánovat didakticky dobrou hodinu, která bude bavit i Vaše žáky? Přijďte se inspirovat od učitele z praxe Mgr. Lukáše Heřmana (www.aktivniucitel.cz).

Oživte své hodiny jazykovými rozcvičkami, které možná ještě neznáte. Předvedeme si způsoby, jak se ve třídě nejvíce přiblížit reálné konverzaci a jak do ní zapojit celou třídu. Představíme si, jak žáky reálně vybavit komunikačními frázemi a ukážeme si způsob, jak zásobu frází u žáků průběžně rozšiřovat. Vyzkoušíte si aktivity zaměřené na osvojení gramatiky a způsoby zatraktivnění moderními technologiemi. Připomeneme některé tradiční a stále efektivní aktivity a ukážeme, jak je osvěžit. Ukážeme si motivační aktivity do dvojic a možné organizace třídy při osvojování slovní zásoby. Čeká Vás výběr mnemotechnik využitelných pro rychlé opakování slovní zásoby. Modelově si zažijete několik výukových metod, které rozvíjí porozumění. Nastíníme způsoby podporujícího hodnocení. Ze semináře si odnesete zásobník aktivit a přístupů, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat.

Na workshopu získáte ochutnávkový balíček PDF materiálů pro vlastní výuku. Workshop je obsahově zaměřený na AJ a NJ a je vhodný pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ.

Uskuteční se ve čtvrtek 4. listopadu 2021 od 16:00 do 18:00 hodin ve Volnočasovém centru MH. Akce je pro zájemce zdarma, je však nutná registrace ZDE.

 

Mgr. Lukáš Heřman je kreativní lektor a učitel angličtiny a němčiny na základní škole. Od roku 2007 hledá metody pro úspěšné zvládnutí výuky na české základní škole.
Mezi jeho posledními projekty vynikají zásobníky frází YEAR PHRASES (Aj) a JAHRES-PHRASEN(Nj), oba vytvořeny v roce 2020, využívají je učitelé na více než sto školách v ČR. Vylepšuje již objevené formy práce, ale tvoří i své vlastní a to nejlepší nejen ze své dílny sdílí s učiteli na svých seminářích. Žije nedaleko Orlických hor se svou rodinou.

Přijměte pozvání na setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, které bude otevřené všem zájemcům o představení originální výukové sady do matematiky Kvirin. Pomocí této stavebnice děti snáze a pomocí zážitku zvládnou učivo týkající se obvodů, obsahů, objemů, povrchů, zlomků a hranolů. Akce se uskuteční ve čtvrtek 21. října 2021 od 14:00 do 15:30 h ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště.

Vzhledem k omezené kapacitě prostoru je třeba se na akci přihlásit ZDE.

Alespoň dvě reference na Matematiku rukama:

ZŠ a MŠ Drmoul: Pomůcka Matematika rukama je velmi názorná, jednoduchá pro používání, žáci s ní rádi pracují. Obsahuje jak jednoduchá, tak i složitější zadání, což umožňuje diferenciaci ve výuce. Učitel okamžitě vidí správné řešení. Používám pro skupinovou i individuální práci.

ZŠ Baška: Díky sadě získá učitel příležitost bojovat s formálními poznatky, či pouze naučenými, ale nepochopenými vzorci. Následně může žáky dovést ke skutečnému poznání. Jako příklad uvedu, že slovo povrch byl pro několik žáků prázdný pojem, až po skutečném skládání hranolu a počítání počtu čtverečků došli k poznání, že se jedná ze součtu obsahů ploch. Sadu s chutí používám v běžné výuce i v kurzech připravujících na přijímací zkoušky.