Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště
MAP II – jedeme dál!
Vítejte na stránkách MAP II - správném místě pro všechny, kteří mají co do činění se vzděláváním dětí a žáků na Mnichovohradišťsku. Navazujeme na činnost MAP I, který za rok a půl své působnosti propojoval organizace, instituce i jednotlivce, jichž se týká vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště. Vzniklo tak neformální společenství lidí a organizací, kterým leží vzdělávání na srdci. Společně jsme se setkávali, diskutovali, absolvovali semináře či přednášky s rozmanitou výchovně-vzdělávací tematikou, vyjížděli jsme na zajímavé exkurze či inspirativní návštěvy. Projekt MAP II bude na tyto aktivity navazovat a ještě je dále rozvíjet - i nadále se budeme vzájemně potkávat při činnostech v pracovních skupinách či na různých vzdělávacích akcích, jednotlivým školám pomůžeme sestavit jejich strategické plány rozvoje, zaměříme se na zlepšení současného stavu v oblastech, jež vzešly z MAP I, nevyhneme se ani povinným aktivitám, jakými jsou aktualizace a rozvoj dokumentu MAP.

Nezůstávejte jen na webu - přijďte debatovat, nabídnout nebo získat znalosti či inspiraci, popovídat si s lidmi, pro něž je vzdělávání také důležité. Budete vždy vítáni.
< 2019 >
Březen
 • 05

  17:00 -19:00
  2019.03.05

  Volnočasové centrum MH

 • 07

  16:30 -18:30
  2019.03.07

  kancelář Volnočasového centra MH

 • 18

  13:00 -16:00
  2019.03.18

  MAP II pokračuje v podpoře žákovských parlamentů. Na setkání jsou zváni zástupci z řad učitelů i žáků, kteří se práci v parlamentu věnují či parlament plánují založit. Seminář bude jistě inspirací, pokud zamýšlíte parlament na Vaší škole zřídit, získat nové impulzy pro práci v rámci fungujícího parlamentu, sdílet zkušenosti s učiteli z regionu či se seznámit s tím, jak s tématem pracuje Petra Slámová, která se školním parlamentům dlouhodobě věnuje na ZŠ Partyzánská v České Lípě. Těšíme se na Vás.

 • 20

  16:00 -18:00
  2019.03.20

 • 21

  10:30 -15:00
  2019.03.21

  Výjezd do libereckých nízkoprahových zařízení Klec a Maják pro školní metodiky prevence, členy Komise pro vzdělání, sport a zájmovou činnost a zastupitele Mnichova Hradiště.