Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště
V rámci pracovní skupiny pro matematickou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka vznikla matematická razítka, jež pomohou žákům osvojovat si základní matematická pravidla. Autorky razítek, Mgr. Lucie Beranová ze ZŠ Studentská, Mgr. Květa Havlíková ze ZŠ Kněžmost a Věra Vlasáková z MŠ Jaselská, věří, že si své využití v rámci škol najdou. Dnes začíná distribuce těchto razítek do škol v rámci ORP Mnichovo Hradiště. Doufáme, že budou pedagogy hojně využívána.
Pro školy s prvním stupněm jsou připravené pouze tři “poučky”, pro školy s druhým stupněm jsou připravené dva druhy sad – pro první stupeň (tři “poučky”), pro druhý stupeň (osm “pouček”).
Průvodní slovo autorek razítek naleznete v přiloženém dopisu: Dopis_razítka