Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Bobřík informatiky je informatická soutěž pro žáky základních a středních škol, která je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy a že informatika není totéž co ovládání počítače.

Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačové učebně školy.

Letos proběhne již 14. ročník této akce. K soutěži se může přihlásit škola, při testu pak děti zadávají kód školy. Cvičná zadání testů se budou vypínat 5. listopadu (děti si zde můžou vyzkoušet testy z minulých let) a soutěž probíhá od 8. listopadu online formou.