Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště
4. ročník konference S asistenty k lepší škole se bude konat 19. října 2021 v Centru současného umění DOX v Praze a je určena především asistentům a asistentkám pedagoga, školním asistentům a asistentkám, vyučujícím a vedení škol. Součástí programu bude prezentace výsledků šetření o dobré praxi během koronavirové pandemie.
Řečníci dopoledního programu pojmenují dopady pandemie a uzavření škol na žáky, představí příklady dobré praxe u nás i v zahraničí a specificky se zaměří na roli asistentů pedagoga. Odpoledne si můžete vybrat z nabídky workshopů. Program celého dne najdete ZDE.
Přihlašovat se můžete ZDE.
Kromě konference bychom Vás rádi upozornili na blended – learningový kurz Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, který se bude konat 22. 10. do 10. 12. 2021. Podrobnosti níže.
Kurz Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí osvětlí příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí. Účastníci získají přehled o službách souvisejících s prací a péči o děti (OSPOD, sociální, spec. ped. a psychol. služby); rozvíjí kompetence AP ve zvládání obtížných situací spojených s chováním dětí, budou reflektovat vlastní práci, komunikaci a spolupráci s pedagogy.
Kurz spojuje výhody domácího studia formou e-learningu a prezenčních setkání v rozsahu 3 x 8 hodin a je vhodný pro asistenty pedagoga všech typů škol (MŠ, ZŠ a SŠ). Celkový rozsah je 50 hodin, akreditováno MŠMT, účastníci obdrží certifikát.
Tři prezenční setkání kurzu:
22. 10. 9:00-17:00
11. 11. 9:00-17:00
10. 12. 2019, 9:00-16:00
+ e-learningová část: 22. 10. – 10. 12. 2021 – odkudkoliv
Přihlásit se můžete ZDE.