Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

K prvnímu září 2021 byl ustanoven Expertní panel, který v následujících měsících vytvoří Hlavní směry revize RVP ZV. Ty se pak stanou základem prací na novém Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy.

Nově ustanovený Expertní panel, který vytváří Hlavní směry revize RVP ZV, je poradním orgánem MŠMT a je hlavním konzultačním tělesem pro jednotlivé prvky kurikulárního systému. Jeho členy vybralo MŠMT tak, aby byli zastoupeni odborníci na kurikulum i praktikové.

Nový web velke-revize-zv.rvp.cz bude místem pro otevřenou a transparentní komunikaci členů panelu a veřejnosti.

Co všechno na webu najdete?

Z čeho revize vychází 
Zdroje, vize a základní teze, na kterých chceme stavět.

Jak to bude probíhat
Proces krok po kroku. Vize, tvorba, implementace, start a metodická podpora.

Zapojte se
Zde najdete formulář pro vaše podněty k velké revizi RVP ZV.

FAQ 
Otázky, odpovědi a také prostor na vaše další dotazy.