Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

V pořadí již páté setkání vedoucích pracovních skupin a místních lídrů se uskutečnilo netradičně mimo Mnichovo Hradiště, a sice v Bylinkové zahradě Levandule v Dřevčicích u Dubé. Martina Kestnerová, hlavní manažerka projektu MAP II Mnichovohradišťsko, informovala na jeho počátku přítomné o prodloužení projektu MAP II až  do 30. 6. 2022 a společně s Markétou Tomášovou představily program akcí na toto pololetí.

Martina Kestnerová vysvětlila možnosti plánovaní vzdělávacích akcí v rámci projektu v posledním roce (rozpočet, forma platby za vybrané lektory).

Byl poskytnut prostor pro všechny účastnice, aby se s ostatními podělily o své tipy a nápady na další potřebné vzdělávací akce, případně aby mohly informovat, probrat, co potřebují.

Hana Skramuská, vedoucí KDM MH, stručně zhodnotila Představení mnichovohradišťských kroužků ze čtvrtku 2. 9. 2021, kterého se kromě KDM zúčastnilo dalších 5 organizací a přes 100 návštěvníků z řad dětí a rodičů či prarodičů.

Blažena Hušková účastnice informovala o postřezích ze své facilitace ze strategického plánování na školách v ORP MH:

  1. Respekt k jinakosti

Učitelé si nevědí rady s tématem “gender, uspořádání rodiny (ve smyslu oné přehršle možných pohlaví, která se teď vynořují, dva muži nebo dvě ženy vychovávající děti apod.), etnické a náboženské rozdíly, barva pleti”. Pojmenovali jsme celé to téma “respekt k jinakosti”. Říkali, že v učebnicích jsou třeba fotky/obrázky Afroameričanů a Asiatů či Inuitů a kdekoho, ale Roma nikoliv, i když zrovna těch mají několik ve třídě… apod. Lucie Beranová k tomu dodala ještě samostatně téma sex, a to zaznělo i na 3. ZŠ – sex ve smyslu komunikačním (správně vyhodnotit situaci – ano nebo ne?) i ve smyslu bezpečného sexu (hygiena, antikoncepce apod.). Kdyby se tady našel nějaký lektor, který by se s tím zkusil vypořádat, třeba per partes?

  1. Možnost diskuse s imunologem na téma covid – protilátky, očkování apod.

Víte, jak jsou na tom naše MAPí školy s očkováním a testováním učitelů? Nestálo by za to uspořádat seminář/webinář s někým z odborníků, kteří se zabývají virologií a rozumějí souvislostem. Netlačit učitele k očkování, ale dát jim příležitost klást otázky a dostat solidní, pro laika srozumitelné a odborně podložené odpovědi, aby měli šanci se v tom zmatku veřejně dostupných informací a zejména pseudoinformací vyznat a mít tak svoje vlastní rozhodování snazší. Tip na lektora Zdeňka Zadražila, který vedl takovýto webinář pro Scioškolu.

  1. Seminář Revize RVP a nutné změny v ŠVP

Blažena Hušková zdůraznila, aby se při přípravě tohoto semináře lektorovi připomnělo, aby se ohledně ŠVP bavil nejen o obsahu dokumentu, ale také o procesu či procesech, jaké je možné volit, aby se dospělo ke kvalitnímu obsahu tohoto dokumentu. Jak motivovat učitele a přesvědčit je, že ŠVP nemusí být jen nutné zlo poslané shora a otravný tlustospis, na který se práší, ale užitečný živý dokument, který učitelům umožní učit blokově, projektově, zážitkově, mezipředmětově, místně zakotveně, venku 🙂 apod. Školy by si měly tvorbu ŠVP vykomunikovat v rámci svého pedagogického sboru, ušít si jej na míru. Skvělé by bylo zjistit příklady dobrých (inovativních) škol a jejich ŠVP.

Další tipy na vzdělávací akce MAP od účastníků setkání:

  • Téma sexuální výchovy
  • Téma informačních technologií (školení na roboty a Beeboty – zaměřit se na školení učitelů informatiky, jak učit ICT moderně?)
  • Badatelsky orientovaná výuka (Terezie Nohýnková)
  • Kritické myšlení, práce s informacemi
  • Improvizace pro učitele

Vzdělávací bylinkový program s Janou Samcovou

Jana Samcová nás provedla bylinkovou zahrádkou, seznámila nás s její historii a dále se věnovala jednotlivým bylinám. Na závěr setkání si každá účastnice vyrobila dle instrukcí lektorky vlastní bylinkový olej, který si odvezly domů.

Záznam z 5. setkání vedoucích PS a místních lídrů_3.9.2021