Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Na webu Duševního zdraví naleznou učitelé a ředitelé škol  pomoc, podporu a inspiraci, jak ošetřit duševní zdraví své a svých žáků.

Mezi dětmi jsou stavy úzkosti a psychické nepohody bohužel stále běžnější. Před prázdninami se ve školách množily i případy sebepoškozování a pokusy o sebevraždu. Nic nenasvědčuje tomu, že s prázdninami problémy zmizely.

Tento web je určen ředitelům škol, učitelům, školním psychologům, výchovným poradcům a metodikům prevence, zkrátka všem, komu záleží na zmírnění dopadů pandemie na psychiku dětí a na atmosféře ve školách.