Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Online diskusní seminář nabídne zájemcům z řad pedagogů, výchovných poradců, asistentů pedagoga či školních psychologů prostor pro sdílení zkušeností, které mají s konceptem společného vzdělávání na ZŠ Partyzánská v České Lípě Mgr. Karel Minařík (ředitel školy) a Bc. Michaela Nováková (koordinátorka inkluze a výchovná poradkyně). Budeme se zabývat tématy spolupráce pedagogů s asistenty pedagoga, inkluze a podpora pro nadané a talentované žáky.
Možnost přihlášení na emailu: martina.kestnerova@mnhradiste.cz.