Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Jeden svět na školách přichází s další podporou mediální gramotnosti. MQposilovna je e-cvičebnice, která si klade za cíl udržovat mediální gramotnost žáků v kondici a pečovat o jejich “kvocient mediální gramotnosti” (MQ = Media Quotient). Obsahuje 10 tréninkových lekcí vhodných zejména pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a středoškoláky. Každá lekce obsahuje krátké video a několik úloh k vyplnění.

V MQposilovně žáci pracují zcela samostatně. Trénink je podle náročnosti rozdělený na dva okruhy: základní tréninkkruhový pro pokročilé.

1. Na zahřátí: základní trénink
Žáci procvičují schopnost posoudit důvěryhodnost mediálních sdělení, zabývají se rozdíly a principy fungování veřejnoprávních a soukromých médií, přesvědčovacími technikami reklamy, motivacemi tvůrců mediálních sdělení či ověřují své znalosti prostředí sociálních sítí.
 

2. MQposilovna: Kruhový trénink pro pokročilé

Žáci sledují svoji digitální stopučas, který tráví na počítači a mobilu. Přemýšlejí nad tím, jak co nejúčinněji chránit své soukromí online a jak vyzrát na online půjčky. Seznamují se se znaky závislosti (nejen) na počítačových hrách, věnují pozornost přesvědčovacím technikám reklamy, zabývají se motivacemi tvůrců konspiračních teorií a věnují pozornost vzniku zpravodajství a principem novinářské práce.