Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště
Mladí pro klima je program Střediska ekologické výchovy SEVER, který díky regionálním konzultantům můžete realizovat se svými žáky po celé ČR a jehož součástí je i třídenní pobyt žáků v ekologickém centru v Horním Maršově.
V rámci programu žáci společně s dalšími partnery z obce přemýšlejí o tom, co mohou udělat pro zmírnění či adaptaci na klimatickou změnu přímo ve své obci. Zmapují místo, ve kterém žijí. Navrhnou, jaké místo by chtěli mít a jakým směrem se má rozvíjet do budoucna. Následně z několika záměrů vyberou jeden a ten společně realizují.
Do programu se může zapojit jakákoliv základní nebo střední škola v České republice.
 
Vstupní semináře pro učitele a ředitele proběhnou letos v květnu a v červnu.
Více informací naleznete v přiloženém letáku: