Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Ke koncepční diskusi o současném stavu a budoucnosti školy se ve dvou dnech posledního srpnového týdnu sešel téměř kompletní pedagogický sbor Gymnázia Mnichovo Hradiště. První den jsme se společně  a pak v menším pracovních skupinách zabývali zejména současným stavem školy.  Probírali jsme vše, s čím jsme spokojeni (otevřená a přátelská atmosféra ve škole, šikovní a slušní žáci, kvalifikovaní pedagogové oddaní svému oboru a poslání, množství akcí oživujících a doplňujících výuku, některé rekonstruované učebny apod.) i co nefunguje nejlépe (omezené prostory komplikující výuku, nedostatek prostoru pro knihovnu a společné “setkávací” místo, nedostatečné vybavení technikou a pomůckami) a popsali jsme nejdůležitější témata, kterým potřebujeme věnovat pozornost, aby se gymnázium stalo ještě lepším prostorem pro tvůrčí setkávání  studentů i pedagogů. Druhý z plánovacích dnů jsme věnovali především návrhům na konkrétní zlepšení například co se týče technického vybavení a lepší připravenosti na distanční výuku (jakkoli doufáme, že taková situace nenastane), projektového a mezipředmětového vyučování, vzdělávání učitelů a  hodnocení studijního úsilí žáků.  Všichni vysoce hodnotili vynikající přátelskou atmosféru ve škole, zájem a nadšení většiny studentů a chuť a odvahu pedagogů učit nejen v rámci jednotlivých předmětů a v prostoru školy, ale k výuce využít i okolí školy a současně prolomit hranice mezi předměty a vyučovat “blíže k životu”. Během dvou dnů se vše vyřešit nedá, a tak vznikly menší pracovní týmy, které se ujaly konkrétních zadání vzešlých ze společných diskusí, a rozhodly se je uvést do života. První výsledky uvidíme během pár týdnů.

Sepsala: Blažena Hušková