Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Chybí vám video, které by pomohlo žákům vysvětlit či připomenout podstatu jednotlivých rozvíjejících větných členů? Nabídněte jim například následující videa, která trvají kolem sedmi až jedenácti minut a jsou vhodná pro výuku na druhém stupni: přívlastek, předmět, příslovečné určení, větný rozbor, doplněk.