Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Učili jsme se být kreativní a nebát se chybovat: vždyť chybami se člověk učí! Ve čtvrtek 16. ledna se v rámci pracovní skupiny pro matematickou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka uskutečnil worshop metody STAGES, do jejíchž tajů pronikalo na dvacet zájemců z řad rodičů a učitelů. Tato metoda podporuje v dětech kreativitu a umí doslova “probudit” dosud spící školní třídy. Ve školách se metoda využívá v podobě krátkých 5-7minutových aktivit, pravidelně se opakujících, jež se projevují v matematice, hudbě, pohybu, designu… Jejich pomocí se trénuje mozek, aby viděl různé perspektivy. Rozvíjí se motorika, představivost, prostorová orientace, slovní zásoba, matematické myšlení…

Společně jsme si pod vedením lektorů vyzkoušeli různá kombinační cvičení, vytvářeli jsme systém, hráli na xylofony i plastové trubky (ty mimochodem vzbudily velký zájem, odkaz na ně je zde), tančili pomocí barevných kostiček či tvořili strašidlo žijící v bílém hradě. Byla radost pohledět na všechny nadšeně zapojené účastníky, kteří ochotně zkoušeli nabízené aktivity! Naše poděkování patří ZŠ Studentská, na jejíž půdě workshop proběhl. Máme radost z pozitivní zpětné vazby, jež se nám dostává!

Záznam_PS pro matem.gramotnost_16.1.2020