Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Porozumění současnému mediálnímu světu považujeme za velmi důležité. Proto jsme pro zájemce zorganizovali ve středu 4. prosince odpoledne workshop na téma Zpravodajství – jak se orientovat v médiích. Tuto problematiku má skvěle zpracovanou Jeden svět na školách, jehož lektor Tomáš Titěra nás seznámil se spolupracujícími organizacemi, např. Příběhy bezpráví, Studentské volby, Cena Gratias Tibi, Jeden svět atd., a zmínil i letošní Týdny mediálního vzdělávání, které se uskutečnily na konci května  v průběhu června na základních a středních školách po celé České republice, kdy se konaly filmové projekce, semináře, debaty s novináři z nezávislých redakcí a s mediálními odborníky s cílem přispět k posilování mediální gramotnosti žáků a studentů, tedy k osvojování znalostí a dovedností, jež jsou klíčové pro aktivní a zodpovědné občanství. Role školy je v takovém úsilí nezastupitelná.

V průběhu workshopu jsme se seznámili nejprve s plakáty O pravdu?. Plakátů je celkem devět a věnují se různým mediálním tématům – my jsme pracovali s třemi z nich, jednak s plakátem obsahujícím různé fotografie, v mnoha případech jakkoli zmanipulované ((Ne)originální foto), dále jsme pracovali s různými titulky, lákajícími čtenáře k přečtení textu článku (Kouzelná moc titulku), poslední plakát, kterým jsme se zabývali, se věnoval obtížnosti rozpoznat a oddělit pravdivá a nepravdivá sdělení (Věřte, nevěřte). První část workshopu jsme pak zakončili nad aplikací MQtester, jež hravou formou vzdělává v oblasti médií. Vyzkoušejte si ji i Vy, zjistíte tak svůj celkový „kvocient mediální gramotnosti“.

V druhé čáti workshopu jsme se zabývali otázkou, proč učit s filmem, zda má využití audiovizuálních materiálů ve výuce nějaká pozitiva (ale i negativa). Tomáš Titěra vyzdvihl klady filmů (např. zpestření výuky, názornost, prožitek, možnost film zastavit, vrátit se k určitým pasážím…) a uvedl i tři důležité kroky, které musejí při práci s filmem proběhnout: evokace, vlastní zhlédnutí filmu, reflexe. Prošli jsme si i metodickou koncepci pěti klíčových otázek (a doplňujících podotázek), které rozvíjejí schopnost nahlížet na mediální sdělení kriticky. Skvěle je představuje youtuber Kovy v pěti krátkých videích (Kovyho mediální ring) – všechna videa jsou ještě doplněna o další aktivity. Jaké jsou tedy ony otázky? KDO? CO? KOMU? JAK? PROČ? Sami jsme si na dvou článcích vyzkoušeli praktické využití těchto otázek.

Jak se neztratit v mediálním světě? Jednou z cest by na doporučení lektora mohla být podpora veřejnoprávních médií, která usilují o nestrannost, vyváženost a objektivitu.

Další zajímavé odkazy související s tímto tématem:

https://www.hoax.cz/cze/

http://www.e-bezpeci.cz/

https://nukib.cz/

http://svetmedii.info/

http://manipulatori.cz/

 

Sepsala: Markéta Tomášová