Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště
První setkání nad žákovskými projekty máme zdárně za sebou (http://www.map-mh.cz/2019/10/jak-probihalo-setkani-k-zakovskym-projektum/), druhé nás čeká ve středu 11. prosince 2019 od 13:00 do 15:00 hodin na Gymnáziu Mnichovo Hradiště (Studentská 895, učebna 213). Koordinátoři žákovských týmů (je jich celkem 6, některé týmy jsou z GMH, jiné ze ZŠ Studentská, svůj tým má i ZŠ Klášter Hradiště nad Jizerou) připravují jakýsi “raport” obsahující rozpočet, informace o projektu, informace o tom, jak si zorganizovali činnosti, schůzky apod.
A na co je možné se těšit ve středu?

Program:

  • přivítání, ledolamka;
  • způsob organizace práce;
  • reflexe návrhu projektu;
  • reflexe návrhu rozpočtu;
  • harmonogram činností;
  • spolupracovníci v rámci komunity;
  • dokumentace a medializace;
  • reflexe, rozloučení.

Těšíme se na všechny nadšené žákovské tými i jejich dospělácké koordinátory!