Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

V polovině prosince (11. 12. 2019) se opět sešly žákovské týmy pracující na svým projektech. Tentokrát v poněkud komornějším počtu kolem dvaceti osob. Před samotnou intenzivní prací jsme se rozehřáli nad otázkami typu: Komu nadělil Mikuláš uhlí? Kdo má doma adventní kalendář? Kdo pak ví, za jak dlouho budou Vánoce? Na řadu přišly i otázky spjaté s projektem: Kdo pomáhal s rozpočtem? Kdo vymyslel téma projektu?

Po úvodní ledolamce jsme se pustili do čtení návrhů projektů. V namíchaných skupinách jsme připisovali to, co na nápadu oceňujeme, a dávali jsme i otázky k zamyšlení – co je podle nás ještě potřeba domyslet, poupravit apod. Týmy si znovu prošly zásady komunitního projektu a přemýšlely nad tím, zda je skutečně splňují. Dostaly též zpětnou vazbu od koordinátorky akce – většinou se jednalo o návodné otázky, které měly ukázat na slabší místa návrhů či pomoci nápad dále rozvést.

Na pořad se dostal i rozpočet. Některé týmy jako by finanční prostředky ani nepotřebovaly (či si rozpočet nestihly připravit), jiné pak již mají přesný výčet toho, co potřebují nakoupit. Do 16. prosince pak mají žáci možnost své rozpočty upravit a poslat ke schválení.

V další části programu bylo třeba zvážit, jak dobře projekt dokumentovat, propagovat a medializovat. Společnými silami jsme zjistili, že je dobrým prostředkem fotografie či video. Povinností týmu je pak mít alespoň deset kvalitních fotografií z celého průběhu projektu. Pro propagaci pak žáci vytvoří plakát, k němuž ještě dostanou návodný materiál.

K tématu medializace přítomní vymysleli mnoho komunikačních kanálů: FB (školní, osobní, městský…), webové stránky (školy, města – kalendář akcí…), městský rozhlas, noviny (Kamelot, Echo, Zpravodaj na Klášteře…). Možností je samozřejmě i zaslání informace do regionálního rádia. Přímo ve škole jsou pak k dispozici často nástěnky, které jsou často i v obci (např. u KLUBu v MH).

Samotná témata projektů jsou různorodá: šití tašek, výroba ptačích budek či krmítek, péče o jabloň ve veřejném prostoru, tvorba lavičky, secondhandový bazárek, přesazování květin a výroba zápichů v domově seniorů či tvorba chodníčku. Některé z projektů mají i doprovodný program či aktivitu – fotopříběh hnízdění ptáků, výstavka v prostorách školy apod., což je skvělé. Malí i velcí žáci ukázali, že mají určitě obrovský potenciál. Těším se na další setkání na přelomu února a března. Do té doby budou týmy pracovat na svých projektech s podporou svých garantů a koordinátorky projektu.

Sepsala: Iva Štrojsová