Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Mateřská škola Doubrava (pod ZŠ Žďár) přivítala učitelky školek z Mnichovohradišťska v úterý 6. listopadu. Vedoucí paní učitelka Zdeňka Lufinková i její kolegyně, včetně paní ředitelky Petry Richtrové, přijaly účastnice setkání velmi vlídně, bohatým pohoštěním z vlastní dílny i rozpustilými mickeymousovskými oušky.

Po krátkém přivítání a představení programu úterního setkání jsme se vydaly na prohlídku rozlehlé zahrady, která všechny přítomné překvapila svou rozsáhlostí, vzrostlými stromy, členitostí terénu, bohatostí výsadby i herních prvků. Záviděníhodné místo pro učitelky a zejména pro jejich malé svěřence! Vzhledem k brzy padající tmě jsme musely zahradu opustit, nicméně hned poté jsme se jaly prohlížet interiér kouzelné doubravské školky, obě její třídy, žlutou i zelenou, včetně zázemí pro učitelky. Celou školku stmelují kouzelné malůvky na zdech, ve všech případech vyhotovené Zdeňkou Lufinkovou.

Prostor dostala též Kateřina Vítová z Městské knihovny MH, která přítomným dámám představila jí doporučovanou kvalitní a českými i zahraničními odborníky oceňovanou současnou literaturu pro předškolní děti. Třicítka knih kolovala rukama paní učitelek a těšila se velkému zájmu. Seznam knih k nahlédnutí či ke stažení zde: Knížky pro školky.

V závěru setkání podala Markéta Tomášová z projektu MAP II Mnichovohradišťsko informace o nových přírůstcích do MAPí knihovničky, pozvala dámy na budoucí akce naplánované pro učitele i rodiče a s poděkováním předala shrnutí dotazníků ohledně zapojení dětí do dění v MŠ a v obci, který na základě zaslaných odpovědí zpracovala Iva Štrojsová.

Další setkání pedagogických pracovníků mateřských škol je naplánováno na listopad 2020. Již nyní se těšíme, že proběhne ve stejně milém duchu, jako tomu bylo v MŠ Doubrava.