Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Pokud jste rodiči předškolního dítěte, zbystřete pozornost a přijměte naše pozvání na workshop na téma Školní zralost, kterým Vás provede Mgr. Hana Otevřelová, jež se profesně věnuje výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky a jako speciální pedagožka pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch učení a chování (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha koncentrace pozornosti, hypoaktivita, hyperaktivita).
Workshop se uskuteční ve středu 6. listopadu 2019 od 16:00 do 19:00 hodin ve vinárně KLUBu (Masarykovo nám. 299, Mnichovo Hradiště). Co rodičům přinese?
● Informace o oblastech školní zralosti a jejich důležitosti pro úspěch prvňáčka, tedy troška teorie pro rodiče – při praktických ukázkách, tedy žádný frontální a nudný výklad přednášejícího.
● Názorné ukázky, jak danou oblast prověřit, rozvíjet, ale také ukázky ze sešitů dětí již školou povinných, kde se nezralost zrcadlí.
● Rodiče si vyzkoušejí na vlastní kůži úkoly na zrakové vnímání, sluchové vnímání, předmatematické představy, prostorovou orientaci, graf
omotoriku…
● Rodič nemusí hledat odpovědi sám, ale nabídne mu je právě tento workshop.
● Rodiči budou zodpovězeny konkrétní dotazy k danému tématu.

 

Vzhledem k omezenému počtu účastníků je registrace nutná ZDE. V případě dotazů můžete kontaktovat Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).