Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Pro členy žákovských parlamentů a jejich koordinátory jsme v pondělí 7. října 2019 zorganizovali další společné setkání, které se odehrálo na půdě ZŠ Sokolovská. Žáci ze ZŠ Sokolovská, Studentská a Gymnázia MH plus žáci ze ZŠ Partyzánská z České Lípy (všichni členové žákovských samospráv, celkem 17 žáků) dostali od lektorky Mgr. Petry Slámové možnost vzájemně se inspirovat ve své činnosti a řadu tipů pro své budoucí aktivity.

Prostřednictvím úvodní aktivity nazvané “Lovec lidí” měly děti možnost se vzájemně seznámit a zároveň měly otázky, jež si kladly, souvislost s tématem jejich společného setkání.

Následující společná aktivita cílila na podobu škol, ze kterých jednotlivé děti na setkání dorazily – cílilo se jednak na to dobré ve školách, ale i na to špatné, šlo např. o to, jak se k sobě chovají lidé ve škole, jak vypadá výzdoba školních chodeb, jaká je spokojenost se školní kuchyní a kantýnou, zda se spolužáci zajímají o činnost žákovského parlamentu, jaké je jméno školy v obci atd. Z této aktivity následně vzešla řada nápadů, kterými se žákovský parlament může zabývat a jež může na svých školách “protlačit”.

Prostor byl věnován též tomu, jak zvýšit váhu žákovského parlamentu v očích učitelů či ostatních žáků – např. pravidelnými schůzkami, plackou s logem žákovského parlamentu, volbami, inaugurací a složením slibu, účastí dětí na učitelských poradách, výjezdy atd.

Po odchodu dětí do jejich domovů měli koordinátoři žákovských parlamentů ještě možnost zkonzultovat s lektorkou činnost “svých” žákovských parlamentů.