Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Neklidné a nepozorné dítě je název workshopu, který se uskutečnil ve čtvrtek 24. října 2019 v podvečerních hodinách ve Volnočasovém centru MH pod taktovkou Mgr. Gabriely Lukové Sittové, psycholožky na GMH (dříve působila v pedagogicko-psychologické poradně i coby psycholožka též na ZŠ Sokolovská). Přítomné dámy, povětšinou z bakovské mateřské a základní školy, se dozvěděly mnohé o ADHD, ADD, hyperaktivitě, poruše pozornosti a soustředění i o tom, jak s dětmi s některým z těchto problémů komunikovat či jak je zklidnit a jaká pravidla při jednání s nimi by měla platit. Vyzdvihla důležitost posilování sociálních dovedností u těchto dětí, nutnost poskytovat jim okamžitou zpětnou vazbu po každém vhodném i nevhodném chování i potřebu naučit je hovořit o sobě.

Na závěr padla i pravidla (či doporučení) pro práci s dětmi:

1. pozitivní přijetí, emoční podpora (podívat se na svět jejich očima, posilovat sebehodnocení, silné stránky, nezaměřovat se jen na “potíže”, neobviňovat);
2. pomoci dítěti ve vztazích a interakcích s druhými jak lépe porozumět;
3. jasná pravidla a jasné příklady (vizuální opora);
4. po jakémkoli chování vždy následuje zpětná vazba, reagovat je nutné i na nevhodné chování, ale také si všimnout úspěchu, změny;
5. minimalizovat časový pres a tlak (pak většinou děti nefungují dobře), neřešit důležité v afektu;
6. pomoci organizovat čas a aktivity (časový rámec, rozvrh, rozpisy nejlépe přehledné, často s piktogramy, využít kreativity dítěte při tvorbě);
7. stanovit krátkodobé a postupné cíle;
8. pravidelný čas s dítětem s reedukační náplní nebo i bez, jen s hrami a aktivitami, které jej baví.

V průběhu celého setkání se přítomné dámy často doptávaly na to, co je tíží při jejich práci s dětmi. A abychom neodcházely domů “umořené” všemi teoriemi, technikami a pracovními listy atd., dostalo se nám i finální relaxace. Lektorka představila též řadu materiálů, které se vztahují k tomuto tématu a jež následně účastnice obdržely prostřednictvím emailu.