Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Ve středu 2. října 2019 došlo na “Učení venku” – ne tak doslova, ven jsme se nakonec pro samé povídání a ne zcela příznivé počasí nakonec nedostaly, ale inspirace pro venkovní aktivity jsme získaly od lektorky Pavly Hoppové víc než dost. Ač se na straně učitelů objevuje řada překážek (legislativa, ředitel, pohodlnost učitele, náročná příprava, prostor…), proč nechodit s dětmi ven, přínosy jednoznačně převažují (https://ucimesevenku.cz/proc-ucit-venku/).

Velkou oporou pro všechny učitele, kteří se chtějí inspirovat pro učení venku, je web www.ucimesevenku.cz – jsou zde k dispozici četné materiály pro výuku českého jazyka, matematiky, historie, výtvarné výchovy atd. (Jazyky, Čísla, Dějiny, Ateliér…), samostatný materiál je věnovaný i aktivitám pro družiny (Družiny venku).

Lektorka nás seznámila s konkrétními pomůckami, jež využívá – mnohdy z recyklovaných materiálů či z přírodnin – a s užitečnými knihami, které by měly být v knihovničce každého učitele nakloněného venkovnímu učení. Pracovaly jsme s pexesem z přírodnin, doplňovaly jsme i/y na kamíncích do slov, seznámily jsme se s “výtvarkovou kápézetkou” (praktickou taštičkou plnou užitečných věcí na tvoření venku), házely s poletuchami či s klacíky… Velkou inspirací může být pro učitele základních a středních škol též časopis Bedrník.

Děkujeme Pavle Hoppové (která nahradila v pozvánce avizovanou Moniku Hoškovou, jež z rodinných důvodů nemohla na workshop dorazit) za energií prošpikované tři hodiny, během nichž jsme všechny získaly cenné a praktické rady pro učení venku a hlavně pomocí toho, co příroda nabízí.