Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Včerejší setkání s knihovnicemi Městské knihovny MH “Četba pro školáky” se setkalo s ohlasem zejména mezi prvostupňovými učitelkami. Cílem bylo pohovořit o současné kvalitní literatuře pro děti a mládež a představit konkrétní tituly, s nimiž mohou učitelé pracovat či je nabízet svým žákům.

Kateřina Vítová, pracovnice dětského oddělení knihovny, zmínila též současný trend, a sice vrstevnické doporučování knih – v poslední době jsou učitelé, rodiče i děti zahlceni velkým množstvím knih, toto doporučení “dětí dětem” může být tedy návodem pro to, po které knize sáhnout. V městské knihovně naleznete tato doporučení v knihách se symboly malé žluté obálky na hřbetu – uvnitř takto označené knihy pak hledejte žlutě či modře zbarvenou malou obálku s odůvodněním, proč se danému dítěti kniha líbila, případně i s kresbou.

Následně představila doporučený seznam knih pro první stupeň základních škol (1.stupen_ZS)- kvalitní české i zahraniční tituly pro děti a mládež, v mnoha případech ověnčené literárními cenami v posledních zhruba pěti letech. Tento seznam bude zanedlouho k dispozici i na webu knihovny (http://www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/kultura/knihovna). Přítomné prvostupňové paní učitelky se díky tomu mohly seznámit např. s knihami Franzisky Biermannové Líný kocour Josef či Pan Lišák má knihy rád či Petry Dvořákové Flouk a LílaJulie mezi slovy atd.

Zmíněna byla i nabídka programů městské knihovny pro základní školy, např. pasování na čtenáře, seznámení s knihovnou, ze strany knihovnic padla i nabídka pro učitele, kdy je knihovna schopna ušít třídě program tzv. “na míru”.  V závěrečné diskusi předávaly přítomné pedagožky tipy na další aktivity, jež by uvítaly (např. program zaměřený na vánoční či velikonoční tradice nebo na určité literární žánry, např. na pohádky atd.).

V druhé části setkání došlo i na druhostupňové učitelky. I zde byl přítomným pedagožkám předán seznam kvalitních knih (2.stupen_ZS), které byly Kateřinou Vítovou jednotlivě představeny podle svých témat – nejprve životní příběhy dospívajících dětí, následně knihy pro dívky, s tématem české historie, knihy z ranku fantazie, dobrodružství a krimi a jako poslední knihy humorné, oddychové.

Paní učitelky ze ZŠ Sokolovská přinesly též své seznamy četby pro druhý stupeň, které čítaly jednak klasické tituly pro děti a mládež, jednak knihy moderní – knihovnice tyto soupisky uvítaly, neboť se podle nich budou moci zařídit při dalším nákupu titulů do městské knihovny.

Věříme, že možnost nechat se provést nabídkou současných kvalitních knih pro děti a mládež, byla pro přítomné dámy užitečná a obohacující.