Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti se včera sešla ke své čtvrté schůzce v úterý 1. října 2019 v kanceláři MAP ve Volnočasovém centru MH. Přítomné členky pohovořily o aktivitách Městské knihovny MH, o přípravách inspiromatu pro psaní i o čtenářském inspiromatu, který zájemcům z řad učitelů i rodičů nabídne 19. listopadu různé knihy, pomůcky, hry a metodiky – pozvánku brzy zveřejníme! Svůj čas dostalo i představení akcí plánovaných pod hlavičkou této pracovní skupiny (ať už domluvených, či pouze předjednaných). Svůj prostor dostalo i představení projektu na Podporu práce učitelů (PPUČ), který se zaměřuje na rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Více podrobností ze setkání se dočtete v přiloženém záznamu.

Záznam_PS čtenáři_1.10.2019