Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

VS Demografická studie ORP Mnichovo Hradiště

MAP II Mnichovohradišťsko zorganizoval veřejnou prezentaci Demografické studie pro ORP Mnichovo Hradiště, která se uskutečnila ve čtvrtek 19. září ve Volnočasovém centru MH. Účastníci z řad starostů obcí či jejich zájemců, ale i z řad vedení mnichovohradišťských škol či školek nebo učitelů se seznámili s prognózami do budoucna – ohledně počtu obyvatel, počtu dětí v MŠ i ZŠ atd. Kapacity mnichovohradišťských základních škol stačí pro děti z Mnichova Hradiště, nicméně roste i tlak na zkvalitňování výuky, což je při současném stavu zhruba 28 dětí v prvních třídách daleko od ideálu 24 dětí. Proto bude třeba přistavět nové třídy – otázkou je, zda pouze pro mnichovohradišťské děti, nebo i pro děti z ORP, které základní školy v Mnichově Hradišti navštěvují (již pro tento školní rok byla pro přijímání dětí do 1. třídy stanovena kritéria pro přijetí a ne všechny děti s trvalým bydlištěm mimo Mnichovo Hradiště byly přijaty do 1. ročníku). Kromě narůstajícího počtu dětí v prvních třídách se bude nedostatečná kapacita základních škol týkat i šestých ročníků, pro které jsou spádové dvě mnichovohradišťské základní školy (ZŠ Studentská a ZŠ Sokolovská) a základní škola v Kněžmostě. Nabízí se tedy varianta, kdy budou okolní obce na “své děti” finančně přispívat Mnichovu Hradišti, které by díky tomu mohlo následně zafinancovat výstavbu potřebných tříd. Navýší svou kapacitu školy v Mnichově Hradišti? Či jiná z obcí v ORP MH? Budeme dostavovat pouze potřebné třídy, či vybudujeme zcela novou školu? Nyní je na vedeních okolních obcí, aby zareagovala na odprezentovanou demografickou studii a zvolila některou z variant reakce na současnou situaci, která byla navrhnuta Ondřejem Lochmanem, starostou Mnichova Hradiště. V každém případě je nezbytné situaci začít urychleně řešit a dobrat se konsenzu nejpozději do konce roku 2019.

Pokud Vás zajímá přesné znění demografické studie, je součástí tohoto příspěvku (viz výše).