Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

S letními prázdninami jsme se symbolicky rozloučili workshopem na pláži u Jizery nazvaným S dětmi přírodě blíž a častěji, a to v neděli 1. září 2019. Počasí si s námi sice pohrávalo, leč nenechali jsme se odradit zhruba desetiminutovou přeprškou a zvládli jsme dodržet program, na který jsme zvali zejména rodiče, ale i učitele či neformální vzdělavatele s cílem nabídnout všem aktivity, které by pro ně byly inspirací při jejich práci s dětmi. Věříme, že se nám alespoň částečně podařilo přispět ke kompenzaci “interiérového dětství” tím, že jsme nabídli dětem i dospělým aktivity, které lze realizovat při jejich společném pobytu v přírodě.

Zájemci si mohli prohlédnout inspirativní výstavku land artových a jiných aktivit s dětmi a pro děti či vyzkoušet mobilní bosonohý chodníček – a kdo se nechtěl po přírodninách procházet, mohl s nimi i tvořit. Svůj velký prostor dostaly klacíky – sloužily k výrobě medvídků z ovčího rouna, frotážových vlaječek, bylo možné je zbavit kůry a dekorovat fixami. Z kůry pak vznikaly větší i menší loďky – ty malé si děti mohly odnést domů, ty velké pak pustit po Jizeře na jejich plavbu světem. Ze semínek jsme skládali mandaly a další obrázky dle fantazie tvůrců, z bláta pak vyrostly obličeje a další roztodivnosti na kůře okolních stromů dozdobené květy, klacíky, semínky a dalšími přírodninami.

V úvodu i v závěru workshopu měli děti možnost zhlédnout krátká divadélka, nejprve “O červené lodičce” na námořnické téma (proto loďky z kůry), loučili jsme se pak pohádkou  “Jak se vychovávají malí medvědi”, kde mimochodem účinkovaly zúčastněné děti a jejich tyčkoví medvídci (tématem bylo rodičovské ovlivňovaní spontánní dětské hry).

Pozvání přijal též pan Vladimir Jerechinskij se svými BUBNY ŠTĚSTÍ – jen škoda, že počasí nenahrávalo jeho delší účasti. Leč kdo chtěl, mohl se s bubny štěstí seznámit a zklidnit se při uklidňujících zvucích tohoto netradičního hudebního nástroje.

Děkujeme lektorce Lence Hřibové ze Semínka země za velmi inspirativní odpoledne! Jedno z pozitivních hodnocení na samotný závěr:

“Nedělní akce byla jednoznačně boží 🙂 Přínosné to bylo v tom, že jsme si s dětmi i babičkou mohli vyzkoušet všemožné tvoření, na které v domácích podmínkách nemáme vybavení, nápady, náturu nebo všechno naráz 🙂 Bylo super, že nás to bavilo vsechny. Často člověk děti někam vezme a pak se “obětuje” jejich zábavě. To ale vůbec nebyl tenhle případ.”