Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Pod vedením Mgr. Ivy Štrojsové se pracovní skupina pro rozvoj schopností žáků participovat na dění ve škole a v komunitě, rozvoj regionálního vzdělávání sešla již ke své čtvrté schůzce, která se uskutečnila ve středu 18. září v kanceláři MAP ve Volnočasovém centru MH. Iva Štrojsová v úvodu shrnula dosavadní průběh prací na sborníku on-line učebních materiálů – vznikají zajímavé pracovní listy např. ke třídění odpadu, bioodpadu, vlastnostem vodních toků atd. Připomněla též akce zrealizované pod touto pracovní skupinou, seminář k místně zakotvenému učení (23. 5. 2019), výjezd do ZŠ a MŠ Okna (28. 5. 2019), výjezd do Ekologického areálu Čtyřlístek (17. 6. 2019), dvoudenní výjezd do Horního Maršova (29.-30. 8. 2019), workshop pro rodiče a učitele S dětmi přírodě blíž a častěji (1. 9. 2019), seminář Přírodní zahrada aneb Jak tvořit živou učebnici pro děti a žáky (17. 9. 2019). Došlo i na akce budoucí, ať už na setkání žákovských parlamentů, možnost pro žákovské týmy zapojit se do žákovských projektů podpořených MAPem, simulaci zastupitelstva a další – vše zveřejňujeme zde na našem webu. V závěru setkání členové pracovní skupiny přicházeli se svými tématy, např. s námětem na seminář pro dospělé osvětlující smysl žákovského parlamentu či návrh pana Nováka, vedoucího truhlářského kroužku, na možnou výpomoc při realizaci některého z žákovských projektů.

Další setkání členů této pracovní skupiny se uskuteční 27. listopadu 2019.

Záznam_PS Participace_region_18.9.2019