Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

V sobotu 14. září žilo díky Sousedské slavnosti Hradiště jinak. I projekt MAP II Mnichovohradišťsko se do této příjemné sousedské akce zapojil se svým programem: pro dospělé jsme měli připravené jakési shrnutí dosavadního průběhu projektu, představení uskutečněných akcí, počty návštěvníků, přehled toho, co zájemcům z řad učitelské či rodičovské veřejnosti, ale i neformálním vzdělavatelům či zřizovatelům škol nabízíme. Zvali jsme též na naše připravované workshopy, přednášky či setkání do konce tohoto kalendářního roku.

Dětští návštěvníci našeho stánku měli možnost si vytvořit příjemnou podzimní MAPí vlaječku, a sice technikou frotáže, která je mezi dětmi velmi oblíbená. Ti úplně nejmenší pak volili možnost vymalovat si obrázky se školní tematikou. Všichni výtvarníci pak byli obdarováni našimi propagačními předměty, veselými poznámkovými bločky či propiskami.

Děkujeme organizátorům za tuto možnost prezentace naší činnosti. Rádi jsme se se všemi našimi návštěvníky potkali naživo.