Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Na své čtvrté schůzce se ve středu 4. září 2019 sešli členové pracovní skupiny pro financování – bohužel ne v kompletní sestavě, ale i tak se podstatné body z programu probraly. Dominovala jim příprava druhého čísla Dotačního zpravodaje, který přinese aktuální informace z dotačního prostředí: o finančních zdrojích na podporu investičních a neinvestičních projektů škol a dalších organizací působících ve vzdělávání, výchově a v souvisejících oblastech. Těšit na něj se můžete na začátku října 2019.

Jana Šťastná, vedoucí pracovní skupiny, se zúčastnila semináře Nadace rozvoje občanské společnosti, která ve spolupráci s Nadačním fondem ŠKODA AUTO vyhlásila 2. kolo grantové výzvy Občanská společnost (s uzávěrkou 10. září 2019) – referovala tedy o tomto užitečném semináři i o tom, že z Mnichovohradišťska se sešlo více těch, kteří projevili zájem o možnost zažádat v rámci tohoto grantu o finanční prostředky na svůj projekt. My v současné době víme o dvou projektech, které byly podány, jednak na úpravu kuchyňky na ZŠ Studentská, jednak na vznik geostezky v Mnichově Hradišti. Držíme palce autorkám těchto projektů!

Další setkání pracovní skupiny se uskuteční ještě do konce tohoto kalendářního roku.

Záznam_PS pro financování_4.9.2019