Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

S problematikou kyberšikany přijel zájemce z řad rodičů a učitelů seznámit PhDr. et Mgr. Jan Traxler, zkušený lektor, který se již více než 15 let zabývá kyberšikanou (www.kyberšikana.cz) a poskytuje poradenství v oblasti primární prevence pro děti, rodiče, školy a ostatní organizace. Účastníci se díky workshopu seznámili s nejčastějšími riziky spojenými s využíváním internetu (lektor uvedl reálné případy) i se strategiemi řešení konkrétních situací; zaměřili jsme se i na prevenci rizikového chování spjatou s užíváním informačních technologií. Všichni jsme si zodpověděli otázky, jaké známe sociální sítě, proč máme či nemáme FB, proč mají děti FB, zda nenutíme svým nezájmem a nedostatkem času děti do užívání sociálních sítí…
Velmi užitečné bylo téma bezpečné komunikace a ochrany soukromí. Jaká jsou důležitá pravidla?

  • Naučme se nekomunikovat, neodpovídat!
  • Ověřujme si informace!
  • Když dojde k osobní schůzce “s osobou z internetu”, měla by proběhnout na volném veřejném prostranství, za doprovodu kamaráda.
  • Nechme se, my dospělí, pozvat svými dětmi do virtuálního světa!
  • Naučme se svým dětem naslouchat, buďme k nim otevření!

My dospělí jsme nyní již o něco lépe vybaveni informacemi ohledně bezpečného pohybu na internetu, které bychom měli trpělivě předávat našim dětem, ať už doma nebo ve škole. Velmi působivé bylo i zhlédnutí filmu Na hory, příběhu o tom, co dětem může způsobit obyčejné brouzdání po internetu.

Důležité poselství Jana Traxlera v závěru workshopu: pokud už se děti dopustí při svém pohybu “v síti” nějaké neobratnosti či chyby, naslouchejme jim a společně se doberme řešení. Vždyť požádat o pomoc a uznat chybu je projevem síly a inteligence; z chyby je možné se poučit do budoucna. Včasný zásah a prevence totiž mnohdy předcházejí tragédii!

Na webu Kyberšikany jsou k dispozici různé materiály ke stažení, příručka Bezpečně na internetu, Senior v kybeprostoruHolky, kluci, pozor na kyberprostor.