Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Na svém dalším jednání se sešli školní metodici z ORP Mnichovo Hradiště, tentokrát za spoluúčasti hradišťských paní psycholožek. Jednání to bylo krátké, leč svižné, důvodem byl následný workshop o kyberšikaně. Iva Štrojsová, která se ujala vedení setkání, nejprve připomněla akce uskutečněné MAPem týkající se ŠMP (šlo o jarní návštěvu dvou nízkoprahových libereckých zařízení: http://www.map-mh.cz/2019/04/prohlidka-dvou-nizkoprahu-stala-za-to/), zmínila i akce budoucí, např. workshop Gabriely Lukové Sittové Neklidné a nepozorné dítě, do Mnichova Hradiště přijede učitele proškolit v komunikačně obtížných situacích David Čáp (12. 11. 2019), 4. 12. 2019 seznámí Tomáš Titěra zájemce s tím, jak pracovat s médii. Velký prostor byl pak věnován důležitosti třídnických hodin ve školách a třídním schůzkám formou triád, které v této podobě úspěšně fungují na ZŠ Sokolovská. Tomuto tématu se budou metodici věnovat na svém dalším setkání, které se uskuteční v březnu 2020.

Záznam_setkání ŠMP_26.9.2019