Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

 

Zveme všechny vážné zájemce zejména z řad učitelů mateřských a základních škol (1. stupeň), případně i rodičů na workshop Přírodní zahrada aneb Jak tvořit živou učebnici pro děti a žáky, který se uskuteční v úterý 17. září 2019 od 13:30 hodin (do 18:30 hodin) na půdě ZŠ Klášter Hradiště nad Jizerou (částečně též na zahradě MŠ Klášter).

Workshop bude tvořen třemi na sebe navazujícími bloky:

1. blok: Přírodní zahrada

Seznámíte se s definicí pojmu přírodní zahrada, se zákonitostmi a principy fungování biotopů simulujících přírodní procesy, jednotlivými prvky zahrad přírodního typu a praktickými návody, jak je vybudovat společně s dětmi s minimem finančních prostředků.

2. blok: Ukázkové projekty z praxe

Účastníci se dozvědí, jak navrhovat a tvořit výukovou přírodní zahradu společně s dětmi s využitím lokálních zdrojů, jak při budování zahrady navázat spolupráci s rodiči, místními spolky či dalšími členy místní komunity. Součástí tohoto bloku bude též prezentace projektů, které již byly uskutečněny, a návody na konkrétní aktivity.

3. blok: Přírodní zahrada jako praktická pomůcka při vzdělávání

Seznámíte se s výstupy mezinárodního projektu “Děti v permakultuře” a dostanete přehled existujících relevantních zdrojů k tématu. V tomto bloku účastníky ještě čeká: ucelené kurikulum pro děti od 3-6 let a od 7-12 let; manuál, jak sdílet permakulturu s dětmi; on-line databáze aktivit a výukových plánů; navazující semináře pro pedagogy.

Cílem workshopu je seznámit účastníky s konceptem zahrady přírodního typu jako praktické učební pomůcky – budou prezentovány konkrétní příklady a návody, jakým způsobem zahradu navrhovat a postupně budovat společně s dětmi a jak ji dále využívat při vzdělávání.

 

Registrace na tento workshop je vzhledem k omezenému počtu míst nutná ZDE. Pro více informací se obraťte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).