Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

 

Zveme všechny zájemce z řad rodičů, prarodičů, ale i učitelů a vedoucích neformálního vzdělávání, kteří se zajímají o problematiku kyberšikany či se jich úzce dotýká, aby přišli na workshop vedený PhDr. et Mgr. Janem Traxlerem – konat se bude ve čtvrtek 26. září 2019 od 17 do 19 hodin ve Volnočasovém centru MH.

Uživateli internetu jsou nejen dospělí, ale také děti – kromě množství informací, které můžeme díky internetu zjistit, je s ním spojena též řada nástrah: v každodenním životě učíme děti bezpečnému fungování a stejně tak bychom je měli učit i bezpečnému užívání internetu. “Děti jsou často poučeny již ve škole od pedagogů, lektorů primární prevence nebo ostatních spolužáků. Avšak rodič je ten, který tyto informace může postrádat. A právě v rodině je nutné těmto rizikům předcházet, protože nejvíce času na internetu děti tráví právě doma ve svém volném čase.” (Citováno z příručky Bezpečně na internetu.)

Cílem workshopu je srozumitelně upozornit na nejčastější rizika spojená s využíváním internetu (práce s reálnými případy), ukázat si strategii řešení konkrétních situací a zaměřit se na prevenci rizikového chování spjatou s užíváním informačních technologií. Nahlédneme též na téma bezpečné komunikace a ochrany soukromí či souvislosti tématu s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

Počet míst je omezen. Registrace je nutná zde. Pro více informací se obraťte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).