Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

 

Zveme všechny zájemce z řad rodičů, prarodičů, ale i učitelů a vedoucích neformálního vzdělávání, kteří se zajímají o problematiku kyberšikany či se jich úzce dotýká, aby přišli na workshop vedený PhDr. et Mgr. Janem Traxlerem – konat se bude ve čtvrtek 26. září 2019 od 17 do 19 hodin ve Volnočasovém centru MH.

Uživateli internetu jsou nejen dospělí, ale také děti – kromě množství informací, které můžeme díky internetu zjistit, je s ním spojena též řada nástrah: v každodenním životě učíme děti bezpečnému fungování a stejně tak bychom je měli učit i bezpečnému užívání internetu. “Děti jsou často poučeny již ve škole od pedagogů, lektorů primární prevence nebo ostatních spolužáků. Avšak rodič je ten, který tyto informace může postrádat. A právě v rodině je nutné těmto rizikům předcházet, protože nejvíce času na internetu děti tráví právě doma ve svém volném čase.” (Citováno z příručky Bezpečně na internetu.)

Cílem workshopu je srozumitelně upozornit na nejčastější rizika spojená s využíváním internetu (práce s reálnými případy), ukázat si strategii řešení konkrétních situací a zaměřit se na prevenci rizikového chování spjatou s užíváním informačních technologií. Nahlédneme též na téma bezpečné komunikace a ochrany soukromí či souvislosti tématu s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

Kapacita workshopu je již NAPLNĚNA. Hlásit se můžete pouze jako nahradník zde. Při uvolnění místa Vás budeme informovat.

Pro více informací se obraťte na Markétu Tomášovou (marketa.tomasova@mnhradiste.cz, 732 680 514).