Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Ve středu 29. května 2019 se již potřetí sešli členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti – a opět v Klubu dětí a mládeže na Masarykově náměstí. Vedení PS se ujala Mgr. Iva Štrojsová, do projektu MAP již zapojená coby odborná konzultantka  a vedoucí PS rozvíjející žákovskou participaci a regionální vzdělávání.

Program byl nabitý, leč stihla se ho sotva polovina, neboť valnou většinu času nám zabralo připomínkování Kodexu školy, s nímž jsme pracovali již na předchozím setkání a který do “přívětivější” podoby převedla právě Iva Štrojsová. V rámci skupiny bychom tento kodex, který vychází z kritérií kvalitní školy, rádi nabídli všem školám na Mnichovohradišťsku. Jeho smyslem je zajistit spravedlivost při přijímání žáků ke vzdělávání a v jeho průběhu. S tím souvisí poskytování individuální podpory pro rozvoj kognitivních i sociálních dovedností všem žákům, kteří ji potřebují a zajištění vstřícného a přátelského prostředí.

Další z bodů programu se otevřou na podzimním setkání pracovní skupiny – bude jimi hodnocení setkání asistentů pedagoga, téma hodnocení ve školách či téma přechodu mezi mateřskou a základní školou. Realizační tým MAP připravuje dotazníkové šetření, které by zmapovalo stav rovných příležitostí ke vzdělávání na Mnichovohradišťsku. Již brzy se na webu MAP objeví prezentace s názvem Spolupráce aktérů v síti služeb pro děti a jejich rodiny v ORP Mnichovo Hradiště, jejíž autorkou je Mgr. Michaela Lajnerová, (nyní již bývalá) lokální síťařka pro Mladoboleslavsko a Mnichovohradišťsko.

Záznam_PS pro rovné příležitosti_29.5.2019