Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Jednou z cílových skupin podporovaných projektem MAP II jsou ředitelé základních a mateřských škol z Mnichovohradišťska. Dává to smysl – kdo jiný může více ovlivnit atmosféru ve školách a školkách a jejich rozvoj?! Český školský systém dává ředitelům relativně velkou autonomii v důležitých rozhodnutích, zároveň na ně klade ale značnou odpovědnost  – a to i v oblasti ekonomiky a financí. Od ledna 2020 přinese právě do této problematiky velké změny reforma financování regionálního školství –  a právě na ni se zaměřil seminář, který pro ředitele škol zorganizoval tým MAPu v pátek 31. května 2019.

Akce se zúčastnilo 15 zástupců vedení škol a školek z Mnichova Hradiště a okolí. Paní lektorka Ing. Petra Schwarzová jim objasnila změny v příslušné legislativě a na praktických příkladech přiblížila, co nového reforma financování přinese. Ve stručnosti lze říci, že zatímco dříve byl klíčový pro přísun financí počet žáků, nově by měl hrát větší roli objem realizovaných hodin – až praxe ukáže, pro koho to bude znamenat zlepšení a kdo naopak bude na novém systému tratit.

Hodnotit finanční reformu, když ještě nezačala, je jistě předčasné. O páteční akci ale můžeme s jistotou říci, že se povedla na výbornou, a to díky profesionalitě, fundovanosti a ochotě paní lektorky i kvalitnímu organizačnímu zajištění ze strany MAPího týmu. Důležité je i to, že ředitelé škol ORP Mnichovo Hradiště projevili zájem se pod záštitou MAPu scházet častěji, ať už na dalších vzdělávacích aktivitách s odborným lektorem, či jen sami mezi sebou s cílem sdílet zkušenosti z každodenní praxe. Doufejme, že tato spolupráce bude úspěšná.

Autorka textu: PhDr. Lenka Sosnovcová