Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Ve středu 22. května 2019 odpoledne se na půdě Volnočasového centra MH uskutečnilo setkání vedoucích pracovních skupin a místních lídrů. Setkání se zúčastnila Jana Šťastná (PS pro financování), Lukáš Umáčený (PS matematiků), Iva Štrojsová (PS demokratů), Iva Andrlíková (PS demokratů), Lenka Sosnovcová (místní lídr pro podporu kvalitního řízení škol), Hana Skramuská (místní lídr pro neformální vzdělávání), Lucie Beranová (místní lídr pro rozvoj gramotností a kompetencí). Cílem setkání bylo vzájemně propojit jednotlivé vedoucí pracovních skupin mezi sebou, aby se navzájem slyšeli a dozvěděli o činnosti ostatních pracvoních skupin. Společně jsme si pojmenovali, o co usilujeme, co se v PS daří a co ne, kde jsou s podporou realizačního týmu MAP spokojeni a kde potřebují něco jinak. Přítomní místní lídři pak byli na setkání pozorovateli, kteří nicméně měli možnost vstupovat do setkání a přinášet svůj názor na jednotlivé body a na působení MAPu.

Jaká slova si vedoucí PS spojují se svým působením v projektu? “Radost, naplnění, očekávání či rozmanitost, pohoda, aktivita, ale i zmar, rozpolcenost a potvrzené zklamání.” Skupinám se daří scházet, diskutovat i přinášet první aktivity pro pedagogickou i rodičovskou veřejnost. Na druhou stranu se nedaří rozšířit působnost projektu na celou cílovou skupinu, chybí širší zapojení vedení škol, mnohde i učitelů z konkrétních škol, kteří by prostřednictvím své účasti na MAPích aktivitách mohli působit na své kolegy. Děkujeme všem zúčastněným za čas strávený na setkání i za energii, kterou vkládají do spolupráce s MAPem.

MAP se bude i nadále snažit nabízet zajímavé akce pro co nejširší spektrum příjemců, chce být  inspirací pro všechny otevřené lidi. Zveme všechny zájemce o činnost našich pracovních skupin, aby neváhali a přidali se k jejich aktivitám. Společně se setkáváme nad konkrétními tématy, diskutujeme, sdílíme, plánujeme… Chcete-li se dozvědět více o činnosti pracovních skupin, vše podstatné naleznete na tomto webu pod jednotlivými pracovními skupinami, kde zveřejňujeme data i program budoucích setkání i záznamy z již proběhnuvších schůzek.

Záznam ze setkání vedoucích PS a místních lídrů