Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště
V pondělí 13. května 2019 se jedna z učeben mnichovohradišťského gymnázia zaplnila těmi, kteří se chtěli dozvědět něco více k tématu Pozitivní klima ve škole. Možnost tohoto sdílení nabídla učitelské, ale i široké veřejnosti pracovní skupina pro podporu spolupracující atmosféry a dobrého klimatu ve
školách, zavádění metod a forem práce vedoucích k individualizaci vzdělávání. Pohovořit přijel Mgr. Karel Minařík,  ředitel ZŠ Partyzánská v České Lípě. V průběhu více než dvouhodinového setkání došlo nejen na příklady z jeho současné ředitelské praxe, ale i na jeho dřívější učitelské zkušenosti (např. na malotřídce).
Pan Minařík příjemně, erudovaně a zároveň s vtipem sobě vlastním dokázal odpovídat na rozmanité otázky, kterých se mu od přítomných dostávalo. Témata byla vskutku rozmanitá: školní facebook, získávání asistentek pedagoga a jejich pozice v týmu, pojetí školy a vize školy, ředitelské začátky a úskalí i radosti s nimi spjatá, důležitost zázemí pro uklízečky, rodič jako partner ve vzdělávání, třídnické hodiny a jejich pojetí či ředitel jako ten, kdo dává podporu týmu.
Včerejší host poznamenal, že on sám v současnosti sleduje především témata tandemová výuka, funkční práce asistenta pedagoga či formativní hodnocení. Základem pro dobré klima je podle něj i to, že se škola neuzavírá do sebe. Nestačí loga nalepená na vstupních dveřích školy, škola musí být i reálně otevřená, demokratická, férová, což se pozná např. i z toho, jak spolu lidé komunikují. Nad materiální vybaveností totiž rozhodně stojí vztahy panující v dané škole.
Neopomněl zdůraznit, že klima se buduje dlouhou dobu, nespadne nám z nebe. Je to zároveň síla, která může školu posunout.  Jak zdůraznil Karel Minařík: “Je to rostlina, která se musí opečovávat. A to rostlina velmi křehká.”  Zapadnout by neměla ani myšlenka, že škola je tu pro každého žáka, ne jen pro některé.
Po více než dvou hodinách bylo vidět, že témat neubývá. Předběžně jsme se tedy domluvili na dalším možném setkání, kde by se rozebrala témata, na která již nezbyl potřebný čas. Jedním z nich je i evaluace či cíle ve školním prostředí. Myslím, že se můžeme těšit na další podnětné setkání.